May 7, 2021

เจ้าหน้าที่วางแผนปฏิบัติการทางธุรกิจ

pin locationLocation
pin location

Ratchathewi, Bangkok

salary iconSalary
salary iconขึ้นอยู่กับประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions iconNot specified
Apply
Job Descriptions
1. พัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน/ คู่ค้าทางธุรกิจ ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการพัฒนาระบบงาน ให้สามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ 2. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนางาน และโครงการ รายงานผล, ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ของแต่ละโครงการเพื่อดำเนินการภายในกรอบเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. วิเคราะห์การดำเนินธุรกิจเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมถึงการประเมินผลของโครงการ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และการปรับปรุงการดำเนินงานภายในของบริษัท 4. สนับสนุนการทำงานของหัวหน้างาน ทีมงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี : สาขาวิชาการเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ
  2. อายุ 23 – 30 ปี
  3. ประสบการณ์ 1-3 ปี ทางด้านการเงิน การตลาด วิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาสินเชื่อ พัฒนาธุรกิจ
  4. มีความรู้เกี่ยวกับการทำโปรเจค ระบบการทำงาน พัฒนาขั้นตอนการทำงาน
  5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  6. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
How to apply
นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทางโทรศัพท์: 02-646-0123, โทรศัพท์มือถือ 06-1417-3039 หรือ Line ID : esb_recruitment แนะนำวิธีการเดินทาง อาคาร RASA TWO (MRT เพชรบุรี ทางออก 2) **สำหรับสาขาต่างจังหวัดสามารถสมัครงาน ณ.สาขา Uamy+ได้เลย เอกสารการสมัครงาน 1. CV/Resume (ถ้ามี) 2. สำเนาวุฒิการศึกษาระบุวันจบ 1 ชุด (โปรดนำตัวจริงมาแสดงเพื่อตรวจสอบข้อมูลเทียบกับสำเนา) : 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (โปรดนำตัวจริงมาแสดงเพื่อตรวจสอบข้อมูลเทียบกับสำเนา) 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 5. รูปถ่าย สี 1 นิ้ว (เสื้อเชิ้ต/สูท) 1 รูป 6. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร 1 ชุด (เพศชาย = สด.8/สด.43)
Contacts
ฝ่ายสรรหาบุคคลากร
EASY BUY CO.,LTD.
Tel. : 02-646-0123
Email : easybuy_98@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-621-4493
Location
ปฎิบัติงาน ณ อาคาร รสา ทู ( MRT เพชรบุรี ทางออก2 )
Thanon Phetchaburi Ratchathewi Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.