บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) “อีซี่บาย” จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2539 ภายใต้ชื่อ บริษัท สยาม เอ แอนด์ ซี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 120 ล้านบาท ภายใต้การร่วมทุนระหว่างบริษัทชั้นนำของประเทศไทย และบริษัท อาคอม จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคระดับแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 1 เมษายน 2548 ได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อีซี่บายได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคภายใต้ ชื่อผลิตภัณฑ์ “ยูเมะพลัส” ประกอบด้วย สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ อีซี่บายมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำสถาบันการเงินที่ดีที่สุดของประเทศไทยที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสะดวกสบายทางการเงินแก่ลูกค้า คู่ค้าบริษัทฯ จนทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 2 ล้านรายทั่วประเทศ
อีซี่ บายนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวคิด Green Technology Organization เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริการ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็วผ่านสาขายูเมะพลัส และจุดให้บริการร้านค้าสมาชิกทั่วประเทศ
ด้วยการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีซี่บายให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อสร้างความมั่นใจและให้ลูกค้าได้เข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ปัจจุบันอีซี่บายได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 6,000 ล้านบาท และมีพนักงานมากกว่า 2,800 คน ทั่วประเทศ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) ทั่วประเทศ
VDO Recruiting
https://youtu.be/JNQYVdy5bOM (Click link)
Benefits
 • - เงินโบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • - การขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • - เงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • - เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง (หลัง 22.00 น.) และเงินช่วยเหลือค่ากะกลางคืน
 • - เงินช่วยเหลือแสดงความยินดี และเงินช่วยเหลือแสดงความเสียใจ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำหรับพนักงานประจำที่ผ่านการทดลองงาน)
 • - สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย (ตามเงื่อนไขโครงการกำหนด)
 • - สวัสดิการงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี เช่น วันปีใหม่ เป็นต้น
 • - การเลื่อนตำแหน่งประจำปี (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)
 • - ประกันสุขภาพสำหรับพนักงานครอบครัวพนักงานประจำ คุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศ
 • - ศึกษาดูงานบริษัทแม่ (ACOM) ที่ประเทศญี่ปุ่น (ตามเงื่อนไขและคุณสมบัติของพนักงาน)
 • - การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตามCareer Path
 • - วันทำงาน 5 วัน (สำนักงานใหญ่ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 09.00-18.00น. สาขา Umay+ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขโดยเป็นแบบวันหยุดหมุนเวียน)
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พนักงานประจำ สูงสุด 13 วันต่อปี)
 • - ประเภทการลาได้แก่ การลาป่วย การลาเพื่อคลอดบุตร การลากิจการลาเพื่อทำหมัน การลาเพื่อสมรส เป็นต้น
29 Positions
1.
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขา Umay+ :โรบินสันราชบุรี,กาญจนบุรี
pinlocation
In many provinces
salary icon
15,000-20,000 บาท
2.
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ :ลำปาง, ลำพูน
pinlocation
In many provinces
salary icon
15,000-20,000 บาท
3.
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน
pinlocation
Sathon, Bangkok
salary icon
Not specified
4.
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่พันธมิตรทางธุรกิจสินเชื่อหมุนเวียน
pinlocation
Sathon, Bangkok
salary icon
15,000
5.
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่สินเชื่อผ่อนชำระ
pinlocation
Bang Rak, Bangkok
salary icon
15,000
6.
Oct 17, 2019
Head Quarter Internal Auditor
pinlocation
Bang Rak, Bangkok
salary icon
Not specified
7.
Oct 17, 2019
Compliance Counsel 2 Manager
pinlocation
Bang Rak, Bangkok
salary icon
Not specified
8.
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขาฉะเชิงเทรา, ศรีราชา
pinlocation
In many provinces
salary icon
15,000-20,000 บาท
9.
Oct 17, 2019
หัวหน้างานบริหารระบบข้อมูล
pinlocation
Bang Rak, Bangkok
salary icon
Not specified
10.
Oct 17, 2019
Process Control Officer
pinlocation
Bang Rak, Bangkok
salary icon
Not specified
11.
Oct 17, 2019
Equipment Maintenance Supervisor
pinlocation
mrt iconSutthisan
salary icon
Not specified
12.
Oct 17, 2019
General Accounting Supervisor
pinlocation
Bang Rak, Bangkok
salary icon
Not specified
13.
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคUmay+: พื้นที่แจ้งวัฒนะ
pinlocation
Pak Kret, Nonthaburi
salary icon
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 18,000-20,000 บาท
14.
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+:บิ๊กซีระนอง
pinlocation
Ranong
salary icon
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท
15.
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคสาขา Umay+ :โซนสีลม
pinlocation
Bangkok
salary icon
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 18,000-20,000 บาท
16.
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
pinlocation
Bang Rak, Bangkok
salary icon
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17.
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด 2
pinlocation
Bang Rak, Bangkok
salary icon
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18.
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
pinlocation
Bang Rak, Bangkok
salary icon
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19.
Oct 17, 2019
IT Auditor
pinlocation
Yan Nawa, Bangkok
salary icon
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20.
Oct 17, 2019
Compliance Monitoring Officer
pinlocation
Bang Rak, Bangkok
salary icon
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
See all positions
Contacts
252/246 (P-408) ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
Fax: 02-621-4487
Directions
MRT สถานีสุทธิสาร (ช่องทางออกที่ 3 อาคารเมืองไทยภัทร) , รถโดยสารประจำทาง 73, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 528, 529, ปอ.73, 73ก.
See Map