JobThai
รับสมัครด่วน
Jan 24, 2022

Senior Supervisor (M&E)

pin locationLocation
pin location

Wang Thonglang, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ศึกษาและควบคุมงานตามแบบแปลนและข้อกำหนดของสัญญา 2.ตรวจสอบและให้ความเห็นเบื้องต้นแบบแปลนใช้งาน (Shop drawing), แบบแปลนก่อสร้าง (As-Built drawing) และวัสดุขออนุมัติใช้งานตามข้อกำหนดของสัญญา 3.ควบคุมคุณภาพงาน, การตรวจสอบและทดสอบ, การตรวจวัดผลงาน และการตรวจรับมอบงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 4.ตรวจสอบผลการทดสอบของวัสดุทุกชนิดให้ถูกต้องตรงตาม ข้อกำหนดของสัญญา 5.ตรวจสอบวัดผลงานในการจ่ายเงินงวดและงานเปลี่ยนแปลง 6.ผลักดัน และเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานหลักที่วางไว้ 7.ติดตามและตรวจสอบระบบความปลอดภัยของโครงการ ให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 8.ตรวจสอบงานส่งมอบให้ลูกค้าตามขอบเขตรับผิดชอบ 9.ติดตามการทำงานประจำวันของผู้รับเหมาและแก้ปัญหาเบื้องต้น 10.รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค์งานของผู้รับเหมาให้ผู้บังคับบัญชาโครงการทราบ 11.เข้าร่วมประชุมการประสานงานโครงการประจำสัปดาห์ 12.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. เพศ ชาย : อายุไม่น้อยกว่า 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า ป.ว.ส. (ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล)
 3. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี ในการควบคุมงานก่อสร้างร้าง
 4. ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้
How to apply
 • สมัครด้วยตนเอง (หมู่บ้าน Biztown ใกล้กับ Big C ลาดพร้าว)
 • ส่งใบสมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • Contacts
  ฝ่ายบุคคล
  บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด
  2521/17 บิซทาวน์ ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว
  Khlong Chao Khun Sing Wang Thonglang Bangkok 10310
  Email : aeasia_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-530-5110
  Location
  Khlong Chao Khun Sing Wang Thonglang Bangkok
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.