JobThai
บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด
บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการและงานก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในสถานะภาพของผู้ออกแบบ ตัวแทนเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้บริหารงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานมากกว่า 10 ปี
Benefits
- กองทุนประกันสังคม - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เมื่ออายุงานครบ3 ปี 6 เดือน)
Contacts
บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด
2521/17 บิซทาวน์ ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว
Khlong Chao Khun Sing Wang Thonglang Bangkok 10310