รับสมัครด่วน
Mar 27, 2020

พยาบาลวิชาชีพ ER ( Full Time )

pin locationLocation
pin location

Phaya Thai, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย
 • - ปฏิบัติการพยาบาลถูกต้องตามเทคนิค รวมทั้งช่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 • - ตรวจเยื่ยมอาการผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ช่วยเหลือแพทย์ในการทำหัตถการ ตลอดจนดูแลผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแผนการรักษา ของแพทย์
 • - ปฏิบัติการพยาบาลในภาวะวิกฤต รายงานแพทย์ และทำงานบันทึกทางการพยาบาลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอาการสำคัญของแพทย์
 • - ให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรับเวร ส่งเวร และมีการติดตามประเมินผล
Qualifications
 1. ปริญญาตรีสาขาการพยาบาลศาสตร์
 2. ได้รับใบอณุญาตประกอบวิชาชีพ
 3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
 5. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ
How to apply
 • สมัครด้วยตนเอง
 • -โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตึกเหนือ ชั้น 20
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
53 ถนนเศรษฐศิริ
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
Tel. : 02-265-7777 ต่อ 32067
Email : vichaiyut_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok
Directions
 • 1. รถประจำทางที่ผ่านโรงพยาบาล สาย 44 , 67 , 166 , 522 , 536
 • 2. BTS อารีย์
 • 3. MRT กำแพงเพชร , บางซื่อ
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.