โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โรงพยาบาลวิชัยยุทธก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิย.2512 ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นในอุดมการณ์ทางการแพทย์เป็นเป้าหมายสูงสุด และก้าวสู่ปีที่ 49 ด้วยปรัชญา " การแพทย์เพื่อคุณภาพ " โดยมี " วิสัยทัศน์ คือ โรงพยาบาลแห่งความเชื่ิอมั่นศรัทธาและความเป็นเลิศทางการแพทย์ " และ " พันธกิจ คือ ให้การรักษาพยาบาลด้วยคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม "
Benefits
-สิทธิการรักษาพยาบาลฟรีสำหรับพนักงาน -สิทธิส่วนลดพิเศษการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว -การตรวจร่างกายประจำปี -ประกันสังคม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -เงินกู้ฉุกเฉิน -โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย -ชุดฟอร์มพนักงาน -ประกันชีวิต -หอพักสำหรับบุคลากรวิชาชีพ -โบนัส
Contacts
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
53 ถนนเศรษฐศิริ
Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
Directions
1. รถประจำทางที่ผ่านโรงพยาบาล สาย 44 , 67 , 166 , 522 , 536 2. BTS อารีย์ 3. MRT กำแพงเพชร , บางซื่อ