โรงพยาบาลวิชัยยุทธก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิย.2512 ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นในอุดมการณ์ทางการแพทย์เป็นเป้าหมายสูงสุด และก้าวสู่ปีที่ 49 ด้วยปรัชญา " การแพทย์เพื่อคุณภาพ "
โดยมี " วิสัยทัศน์ คือ โรงพยาบาลแห่งความเชื่ิอมั่นศรัทธาและความเป็นเลิศทางการแพทย์ " และ " พันธกิจ คือ ให้การรักษาพยาบาลด้วยคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม "
Benefits
 • -สิทธิการรักษาพยาบาลฟรีสำหรับพนักงาน
 • -สิทธิส่วนลดพิเศษการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
 • -การตรวจร่างกายประจำปี
 • -ประกันสังคม
 • -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • -เงินกู้ฉุกเฉิน
 • -โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • -ชุดฟอร์มพนักงาน
 • -ประกันชีวิต
 • -หอพักสำหรับบุคลากรวิชาชีพ
 • -โบนัส
14 Positions
1. รับสมัครด่วน
Oct 10, 2019
ธุรการวอร์ด
pinlocation
Phaya Thai, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าง
2.
Oct 10, 2019
เภสัชกร(Full Time)
pinlocation
Phaya Thai, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าง
3. รับสมัครด่วน
Oct 10, 2019
ผู้ช่วยทันตกรรม
pinlocation
Phaya Thai, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าง
4. รับสมัครด่วน
Oct 10, 2019
จนท.สำนักงานกรรมการบริหาร (จนท.ประสานงาน)
pinlocation
Phaya Thai, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าง
5. รับสมัครด่วน
Oct 10, 2019
จนท.พัฒนาธุรกิจ ลูกค้าบุคคล (งานสิทธิประโยชน์ลูกค้าและตัวแทนต่างประเทศ)
pinlocation
Phaya Thai, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าง
6.
Oct 10, 2019
พนักงานผู้ช่วยแพทย์ OPD
pinlocation
Phaya Thai, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าง
7.
Oct 10, 2019
พยาบาล (ทันตกรรม)
pinlocation
Phaya Thai, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าง
8.
Oct 10, 2019
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ด้านงานประกัน)
pinlocation
Phaya Thai, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าง
9.
Oct 10, 2019
พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล
pinlocation
Phaya Thai, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าง
10.
Oct 10, 2019
Graphic Designer
pinlocation
Phaya Thai, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าง
11. รับสมัครด่วน
Oct 10, 2019
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ด้านงานแพ็กเกจและกิจกรรม)
pinlocation
Phaya Thai, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าง
12.
Oct 10, 2019
พยาบาลวิชาชีพ OPD , หน่วยพิเศษ (Full Time)
pinlocation
Phaya Thai, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าง
13. รับสมัครด่วน
Oct 10, 2019
ธุรการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
pinlocation
Phaya Thai, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าง
14.
Oct 10, 2019
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
pinlocation
Phaya Thai, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าง
Contacts
53 ถนนเศรษฐศิริ
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
Tel.: 02-265-7777 ต่อ 18067
Directions
1. รถประจำทางที่ผ่านโรงพยาบาล สาย 44 , 67 , 166 , 522 , 536 , 2. BTS อารีย์ , 3. MRT กำแพงเพชร , บางซื่อ