เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 31,827 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการร้านมินิมาร์ท+กาแฟ Deli Café
1.ดูแลฝึกฝนพนักงานได้ตามมาตรฐานบริษัท และบริหารภายในสถานีบริการให้ได้มาตรฐาน รับผิดชอบในการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการทำงานของบริษัทฯ ไปสู่ทีมงานใต้บังคับบัญชาให้รับทราบ อย่างถูกต้อง และต่อเนื่อ...

บริษัท โชติบุญญา บริการ จำกัด
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
2 . ผู้จัดการสถานีน้ำมัน
1.ดูแลฝึกฝนพนักงานได้ตามมาตรฐานบริษัท และบริหารภายในสถานีบริการให้ได้มาตรฐาน รับผิดชอบในการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการทำงานของบริษัทฯ ไปสู่ทีมงานใต้บังคับบัญชาให้รับทราบ อย่างถูกต้อง และต่อเนื่อ...

บริษัท โชติบุญญา บริการ จำกัด
21 พ.ย. 61
3 . ภูมิสภาปัตย์ / Landscape
- เขียนแบบออกแบบภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรม ของโครงการที่รับผิดชอบภายใต้ Concept และงบประมาณที่ตั้งไว้ - ตรวจสอบแบบให้ถูกต้อง มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริง - ศึกษา จัดหาและคัดกรองผลิตภัณฑ์เพื่อใช้...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ย. 61
4 . นักศึกษาฝึกงาน โยธา,บัญชี,การเงิน
สาขาโยธา (2 อัตรา) - ฝึกงานที่ฝ่ายก่อสร้าง - ฝึกงานที่โครงการ - งานหน้างาน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สาขาบัญชี, สาขาการเงิน (1 อัตรา) - ฝึกงานฝ่ายบัญชีและการเงิน - เก็บเอกสาร - คีย์ข้อมูล - อ...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 165 บาท
21 พ.ย. 61
5 . เจ้าหน้าที่มัลติมีเดีย (Multimedia designer)
- งานทำวีดีโอโมชั่นกราฟฟิค ถ่าย VDO ผลิตสื่อมัลติมีเดีย - ช่วยคิดช่วยทำสตอรี่บอร์ด - ตัดต่อต่อวีดิโอประกอบการตลาด เช่น ตัดต่อวีดีโอนำเสนอโครงการ ตัดต่อวีดีโองานประชาสัมพันธ์บริษัทและอื่นๆ รวมไปถึ...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ย. 61
6 . เจ้าหน้าที่ Programmer
- ติดต่อประสานงานกับ User เพื่อรับ Requirement - วิเคราะห์ และออกแบบระบบงานตามความต้องการให้มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับอนาคตได้ (เพิ่มก่อนพัฒนาโปรเเกรม) - พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยน...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ย. 61
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี (FormulaERP)รับสมัครด่วน !
- ดูแล ตรวจสอบ จัดทำ เอกสารบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการบันทึกบัญชี - ลงบันทึกบัญชี - ปิดงบการเงินและยื่นภาษี - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 19,000+
21 พ.ย. 61
8 . หัวหน้าแผนกผลิต/คิวซี Lineรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและวางแผนงานการผลิตอาหารทะเล 2. ตรวจสอบงานผลิตอาหารทะเล 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Kongphop Frozen Foods Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
21 พ.ย. 61
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1. บันทีก เจ้าหนี้ ลูกหนี้ แยกประเภทบัญชี 2. ทำ voucher เขียนเช็ค 3. ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย 4. ตรวจภาษีซื้อ ยื่นแบบ ภงด 1 3 53 5. การตรวจเช็คสินค้าคงคลัง 6. ปิดงบการเงิน 7. ทำค่าแรงพนักงาน 8. งานต...

Kongphop Frozen Foods Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
21 พ.ย. 61
10 . ผู้ควบคุมการผลิตงานหล่อ
**ต้องการผู้ที่เคยผ่านงานในโรงหล่อเท่านั้น ควบคุมดูแลการสั่งซื้อให้ได้ตามกำหนด ควบคุมการเทน้ำเหล็ก ควบคุมการต้มน้ำเหล็กให้ได้ตามเกรด

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
21 พ.ย. 61
11 . ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ งานปั๊ม ชิ้นส่วนยานยนต์ (ไม่รับช่างซ่อมแม่พิมพ์)
- ออกแบบแม่พิมพ์และพัฒนาแม่พิมพ์ - จัดทำเอกสารด้านแม่พิมพ์ **ไม่รับผู้ซ่อมแม่พิมพ์ ขอรับผู้สมัครที่ออกแบบแม่พิมพ์เป็นเท่านั้น**

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามตกลง
21 พ.ย. 61
12 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA งานหล่อ
มีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมด้านคุณภาพการผลิตโดยรวมทั้งหมด **ต้องการผู้ที่เคยผ่านงานในโรงหล่อเท่านั้น

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
21 พ.ย. 61
13 . พนักงานขายหน่วยรถ ตจว. (EV)รับสมัครด่วน !
1.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า 1.2 นำเสนอสินค้าใหม่ ให้กับลูกค้า 1.3 หาช่องทางการขายสินค้าในรูปแบบใหม่รวมถึงหาลูกค้าใหม่ 1.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าในสถานที่ของลูกค้า 1.5 ตร...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,500.-
21 พ.ย. 61
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ รับสมัครด่วน !
1.1 นำเสนองานแผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 1.2 ตรวจสอบและวิจัยการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 1.3 ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัยและจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย 1.4 จัดทำการเล...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - ตามความสามารถ
21 พ.ย. 61
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลติดตามการเก็บเงินของพนักงานขาย 2. ดูแลเงินสดย่อย 3. จัดทำรายงานการเงิน เช่นรายการรับเงินประจำวัน,รายการตรวจสอบบิลคืน 4. ติดตามตรวจสอบการโอนเงิน 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
21 พ.ย. 61
16 . หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต , ผลิตภัณฑ์ และการแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 2. ดำเนินการทดสอบวัตถุดิบ , บรรจุภัณฑ์ 3. ดำเนินการทำรายงานที่ได้รับมอบห...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 25,000
21 พ.ย. 61
17 . หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม และแรงงานสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
ความรับผิดชอบหลัก - งานอบรมทั้งระบบ พัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - ปฐมนิเทศก์พนักงานรายวัน รายเดือน - ทำแผนอบรม และปฏิบัติตามแผน ประเมินผลหลังการฝึกอบรม - วิเคราะห์ ประสิทธิผลในการอบรมแต่ล...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000- 25,000 บาท
21 พ.ย. 61
18 . พนักงานขับรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
-ส่งสินค้าในกรุงเทพ และปริมณทล -ดูแลและตรวจสอบสภาพรถส่งสินค้า -ตรวจสอบสินค้าและเอกสารในการส่งสินค้าให้ถูกต้อง -ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับแผนกต่าง ๆ รวมถึงแผนกตัวเองเมื่อมีการร้องขอ -...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
19 . พนักงานขายเครดิต ตจว. ( ภาคอีสาน)รับสมัครด่วน !
1.เสนอขายสินค้าตามทริปการขาย,เขตที่รับผิดชอบ 2.คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า,รายงานประจำทริป 3.การจัดสินค้า,ตรวจสอบสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,500-12,000
21 พ.ย. 61
20 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด กทม. ( BF1-BF2 )รับสมัครด่วน !
1.เข้าเยี่ยมร้านค้าตามแผนขายประจำเดือน 2.เช็คสต๊อกและจัดเรียงสินค้าของร้านค้า 3.คีย์ส่งข้อมูลการขายประจำวัน 4.ส่งเอกสารการขายให้ฝ่ายบัญชี 5.ขายสินค้าตามยอดขายที่มอบหมาย 6.เสนอขายสินค้าในเขตกรุงเท...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 61
 พบ 31,827 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ