ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี หรือ "ซัมมิท" ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 เพื่อรองรับความต้องการด้านชิ้นส่วนยานยนต์ และ ตัวถังรถยนต์ของลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัซัมมิท ตลอด 30 ปี ด้วยความสามารถ และศักยภาพในการผลิตแม่พิมพ์เป็นของตัวเอง รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี และ คุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี เป็นผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วน และตัวถังรถยนต์ของประเทศไทย โดยทุกๆ โรงงานของ ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี ได้ผ่านการรองรับรองคุณภาพ ISO/TS 16949:2009 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานล่าสุดในอุตสาหกรรมยานยนต์
ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี เน้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับลูกค้า โดยใช้การทำงานแบบ Supply Chain เพื่อถือว่า ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี และลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน อีกทั้งยังใช้หลักพลังงานประสาน (Unity of Power) ในการทำงาน ได้แก่ เครื่องจักรคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรที่มีความชำนาญเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือในการประสานงานให้โครงการต่างๆ ลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบการทำงานตามมาตรฐานสากล และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการทำงานทั้งหมดนี้ทำให้ ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
สวัสดิการ
 • 1. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 3 – 4 ชุดตามลักษณะการทำงาน
 • 2. รถรับส่งพนักงาน 18 สาย
 • 3. อาหารกลางวันฟรี (ข้าว+กับข้าว)
 • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.5 - 6.5 % ตามอายุงาน
 • 5. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว (บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร 15,000 บาท/ปี
 • 6. ประกันชีวิตความคุ้มครอง 350,000 บาท
 • 7. โบนัสประจำปี
 • 8. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 9. เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีสมรส คลอดบุตร ครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • 10. เงินเกษียณอายุ
 • 11. การลาพิเศษประเภทต่าง ๆ เช่น ลาทำบัตรประชาชน, ลาทำใบขับขี่, ลาเพื่อการศึกษาบุตร, ลาสมรส, ลาอุปสมบท, ลากรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต เป็นต้น
15 ตำแหน่ง
1.
19 ก.ย. 62
นิติกร
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
2.
19 ก.ย. 62
Internal Auditor
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ไม่ระบุ
3.
19 ก.ย. 62
เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
พิจารณาตามประสบการณ์
4.
17 ก.ย. 62
QA Staff
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
5.
17 ก.ย. 62
เจ้าหน้าทีบัญชีต้นทุน (ปฏิบัติงานที่สำโรง)
pinlocation
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
6.
17 ก.ย. 62
Test Engineer (วิศวกรงานทดสอบ)
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
7.
17 ก.ย. 62
วิศวกร QA ( ปฏิบัติงานที่สำโรง)
pinlocation
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
8.
17 ก.ย. 62
Project Engineer - Project Engineer Supervisor
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
9.
17 ก.ย. 62
ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างแม่พิมพ์โลหะ 20 ตำแหน่ง
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
10.
17 ก.ย. 62
ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
11.
17 ก.ย. 62
QA (CMM)(ปฏิบัติงานที่สำโรง)
pinlocation
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
salary icon
N/A
12.
17 ก.ย. 62
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
13.
17 ก.ย. 62
QA Engineer (ปฎิบัติงานที่โรจนะ 2 จ.อยุธยา)
pinlocation
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
14.
17 ก.ย. 62
วิศวกรโยธา
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
15.
17 ก.ย. 62
Parts Design Engineer (วิศวกรออกแบบ)
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามประสบการณ์
ติดต่อ
32-33 หมู่ 17 ถนน บางนา-ตราด
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 02-338-6000 ต่อ 1831
เว็บไซต์: www.summitautogroup.com