เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2512 ผลิตสินค้าอุปโภคชั้นนำ อาทิ ผงซักฟอกเปา, น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟ, ครีมอาบน้ำโซกุบุสซึ, ยาสีฟันซิสเทมมา/ซอลส์ฯลฯ จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน
Benefits
 • 1. มี OT ค่าล่วงเวลา
 • 2. โบนัสประจำปี
 • 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 4. เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
 • 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 6. ประกันอุบัติเหตุ
 • 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • 8. ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์บริษัท
 • 9. ประกันสังคม
 • 10.ค่ารักษาพยาบาลนอกเนื่องจากประกันสังคม
 • 11.สหกรณ์ออมทรัพย์
 • 12.คูปองแลกผลิตภัณฑ์บริษัทประจำเดือน
10 Positions
Contacts
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
666 ถนนพระราม3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Website: www.lion.co.th
See Map