บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทราย พลังงาน และปุ๋ยอินทรีย์ โดยผลิตน้ำตาลทรายภายใต้เครื่องหมายการค้ากุญแจคู่ ปัจจุบันกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์กำลังขยายฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สอดรับกับการขยายตัวดังกล่าวบริษัทจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะเติบโตกับเราเข้าปฏิบัติงาน
สวัสดิการ
 • - เครื่องแบบในการทำงาน
 • - อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(พนักงานที่ปฏิบัติงาน อันมีลักษณะเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายจากการทำงาน)
 • - รถรับ – ส่งพนักงาน(สำนักงานบุรีรัมย์)
 • - บ้านพักพนักงาน(สำนักงานบุรีรัมย์)
 • - ค่าโทรศัพท์(เป็นไปตามเงื่อนไขการจ้างของแต่ละตำแหน่งงาน)
 • - ค่าน้ำมันรถ(ตามตำแหน่งงาน)
 • - โบนัสประจำปี(ตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัท)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ประกันสุขภาพพนักงาน(ระดับผู้จัดการขึ้นไป)
 • - ห้องพยาบาลและพยาบาลประจำสถานประกอบการ
 • - การฝึกอบรม
 • - การให้ทุนการศึกษา
 • - เบี้ยเลี้ยงการทำงานนอกสถานที่
 • - กีฬาสีและการเลี้ยงสังสรรค์
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ร้านค้าสวัสดิการพนักงาน
3 ตำแหน่ง
1.
17 ก.ย. 62
ช่างไฟฟ้า/ช่างเครื่องกล/ช่างซ่อมเครื่องจักร
pinlocation
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
salary icon
ไม่ระบุ
2.
17 ก.ย. 62
พนักงานฝ่ายผลิต
pinlocation
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
salary icon
ไม่ระบุ
3.
16 ก.ย. 62
Cost Accounting Manager/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน
pinlocation
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ
237 หมู่ 2
ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
โทรศัพท์: 044-659-020-3 ต่อ 128, 129, 088-378-2332, 098-283-3803
แฟกซ์: 044-659-020-3 ต่อ 103
เว็บไซต์: www.buriramsugar.com/careers/position