บริษัทนารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้า อาทิ กระเป๋า อุปกรณ์ใช้สอยภายในบ้านและสำนักงานของที่ระลึก ของตกแต่งในเทศกาลต่างๆ จำหน่ายทั้งใน และต่างประเทศ ภายใต้ตราสินค้า นารายา (NaRaYa) มานานกว่า 20 ปี กำลังขยายการดำเนินธุรกิจตามแผนงาน ต้องการบุคลากรมาร่วมเป็นหนึ่งในองค์กร
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - ค่าเดินทาง - ค่าอาหาร - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ชุดยูนิฟอร์ม - การตรวจสุขภาพประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานถึงแก่กรรม - เงินช่วยเหลือกรณีญาติสายตรงถึงแก่กรรม - เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน - เงินช่วยเหลืองานบวช - ปรับเงินเดืนประจำปี - ส่วนลดในการซื้อสินค้าทุกสาขา - ตรวจสุขภาพประจำปี
ติดต่อ
บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด
220/4 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: http://www.naraya.com