บริษ้ทได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 เรามุ่งเน้นชยายกิจการค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ก้าวไกลและเป็นที่รู้จักของเกษตกรทั่ไป
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยฃยัน - ที่พัก - โบนัทประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พสิษฐ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด
57 หมู่ 1
ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เว็บไซต์: www.phasitpuythai.com