บริษัท พสิษฐ์ ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เคมี
สวัสดิการ
ประกันสังคม ชุดฟอร์มฟรี โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พสิษฐ์ ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด
57 หมู่ 1 ถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง
ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เว็บไซต์: http:www.phasitpuythai.com