บริษัท พลาสติกไทยรัช จำกัด
ผลิตและจำหน่ายพลาสติก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พลาสติกไทยรัช จำกัด
4/28 หมู่ 4
ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150