บริษัท แอนนาโพลิส จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ LongBeach Syrup ลองบีชไซรัป, KAWAMI คาวามิ และวัตถุดิบอื่น ๆ สำหรับกาแฟและเบเกอรี่ ช่องทางการกระจายสินค้าผ่านทางตัวแทนจำหน่ายกว่า 400 รายทั่วประเทศ ทั้งผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเบเกอรี่ กาแฟ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สู่ผู้้ใช้ผลิตภัณฑ์ปลายทางอัน ได้แก่ ร้านกาแฟ เชนกาแฟที่มีชื่อเสียง ร้านเครื่องดื่ม ร้านค็อกเทล ร้านอาหาร โรงแรมชั้นนำและโรงงาน ทั้งในแต่ต่างประเทศ บริษัทฯ มีเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงมีนโยบายในการขยายทีมงานเพื่อรองรับการเติบโต ดังกล่าวทางบริษัทฯ ได้รับตำแหน่งเพิ่มเติม ดังนี้
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • เบี้ยเดินทาง
 • อบรมเพิ่มพูนทักษะ
 • ประกันสังคม
 • โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
 • ติดต่อ
  บริษัท แอนนาโพลิส จำกัด / Annapolis Co.,Ltd.
  18/14 หมู่ที่ 1 ซอยคลองสาม 1/17
  ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120