บริษัทฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด ก่อนตั้งขึ้นในปี 2537 ดำเนินธุรกิจในการผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยารักษาโรคชนิดต่าง ๆ ในหลายกลุ่มยา เช่น ยาน้ำ ยาครีม ยาแคปซูล ฯลฯ รวมถึงยาใช้ภายนอก ภายใต้การผลิตของ บริษัทฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
สวัสดิการ
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - รถรับส่งพนักงาน
  • - ชุดฟอร์ม
  • - ท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
96/3 หมู่ที่ 6
ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทรศัพท์: 02-985-5855 ต่อ 185
แฟกซ์: 02-985-5860
เว็บไซต์: www.centralpolytrading.com
วิธีการเดินทาง
  • รถส่วนตัว หรือรถสาธารณะ รถรับส่งของบริษัทฯ