ให้บริการขนส่งในประเทศ ระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือ ทางอากาศ ธุรกิจคลังสินค้า และการกระจายสินค้า
สวัสดิการ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
  • - วันหยุดประจำสัปดาห์ 2 วัน
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • - เครื่องแบบพนักงาน
  • - โบนัส
  • - เบี้ยขยัน
  • - รางวัลอายุงาน
  • - เงินรางวัลตามผลงาน
  • - สังสรรค์ประจำปี
ติดต่อ
บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(สำนักงานใหญ่) 598 อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต ชั้น 16 ถ.เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.cjlogistics.co.kr