เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบินในนาม โรงเรียนการบินกรุงเทพ เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรด้านการบินให้กับประเทศไทย โดยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทางบริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด มีหลักสูตรต่างๆมากมาย ซึ่งได้รับการเห็นชอบและรับรองหลักสูตรจากสถาบันการบินพลเรือน อาทิ หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (PPL) , หลักสูตรนักบินพาณิชย์ ( CPL), หลักสูตรครูการบิน (IP), หลักสูตร CRM Resource Management), หลักสูตร MCC (Multi Crew Co-operation) รวมถึง หลักสูตรเพิ่มศักย์การบินต่างๆ หลักสูตรการเรียนการสอนของบริษัทฯ จึงเป็นที่ยอมรับของสายการบินชั้นนำของประเทศ จึงได้จัดส่งนักบินฝึกหัด มาทำการฝึกอบรมด้านการบิน เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน),บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำกัด, มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ก้าวไปสู่ระดับสากลมากขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ศิษย์การบินมีความรู้ ความสามารถในการจัดการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบินมากขึ้น และมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการบินเป็นผู้ดำเนินการอบรม ทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการทำตลาดด้านนี้มากขึ้น จึงมีวิสัยทัศน์ขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ
สวัสดิการ
 • 1. โบนัส
 • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 3. ประกันกลุ่ม
 • 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 5. สวัสดิการเครื่องแบบและชุดพนักงาน
 • 6. เงินกู้สวัสดิการ
 • 7. สวัสดิการว่าด้วยการแสดงความระลึกถึงต่อผู้เสียชีวิต
 • 8. สวัสดิการว่าด้วยเงินช่วยเหลือการแต่งงาน
 • 9. สวัสดิการว่าด้วยเงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร
 • 10. สวัสดิการเพื่อการอุปสมบท
 • 11. ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พักต่างจังหวัด ,ค่าเดินทาง กรณีไปทำงานต่างจังหวัด
2 ตำแหน่ง
1.
9 ต.ค. 62
ผู้จัดการแผนกการขายและการตลาด
pinlocation
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
salary icon
50,000 บาท ขึ้นไป
2.
9 ต.ค. 62
นักศึกษาฝึกงาน ด้านงานธุรการ
pinlocation
อ.องครักษ์ จ.นครนายก
salary icon
ไม่ระบุ
ติดต่อ
9/5 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์: 037-349-899 ต่อ 219, 092-253-1048
แฟกซ์: 037-349-899 ต่อ 202
เว็บไซต์: www.ba.ac.th