บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด (BEVPRO ASIA CO.,LTD) เป็นการร่วมทุนของบริษัท โลจิสติกส์ เอเชีย จำกัด (LOGISTICS ASIA CO.,LTD ) กับ บริษัท ธิงค์รัน จำกัด (Thinkrun CO.,LTD ) จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการบริหารอุปกรณ์การตลาด และอุปกรณ์ทำความเย็นให้กับบริษัท โคคา-โคลา ในประเทศญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานกว่า 45 ปี จวบจนปัจจุบัน
สวัสดิการ
  • -การรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน
  • -การประกันภัยการรักษาพยาบาลกลุ่ม AIA
  • -การประกันชีวิต(เจ็บป่วย,อุบัติเหตุ)
  • -เครื่องแบบพนักงาน
  • -การตรวจสุขภาพประจำปี
  • -เงินสะสม(กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
59 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 1015 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์: 02-548-1111ต่อ1123,1193, 063-474-4175,091-119-3004
แฟกซ์: 02-548-1000
วิธีการเดินทาง
  • สำนักงานใหญ่ ด้านข้างที่ทำการสนง.นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ผ่านสามแยกสวนสยาม2Km.(ซอยเสรีไทย87)เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
ใช้งานแผนที่