JobThai
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจหลักด้านระบบงานคอมพิวเตอร์แบบครบวงจรนอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่าย สินค้าด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, และโทรคมนาคม, วัสดุก่อสร้างและเครื่องเหล็ก, ปุ๋ยเคมีเกษตร, สี และติดตั้งซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ โดยมีประสบการณ์มายาวนานกว่า 80 ปี ต้องการรับผู้มีความสามารถและประสบการณ์มาร่วมงานกับบริษัทหลายอัตรา บริษัทในเครือ (บริษัท ยิบอินซอย จำกัด) บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด Yip In Tsoi & Jacks Ltd. •เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายปุ๋ยและเคมีเกษตรตราใบไม้ และตราหัวคนป่า ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 •จาหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง - สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง ตัด ขัด ถู - หินลับมีด หินเจียร และหินลับมีดกรีดยาง - สินค้าฮาร์ดแวร์ มอเตอร์หินเจียร ปั๊มน้า ฟอยล์หลังคากันความร้อน บานพับ วาวล์ประหยัดน้า ใบเลี่อยไม้ และอื่นๆ - สินค้าประหยัดพลังงาน หลอดไฟแอลอีดี และ หลอดไฟแอลอีดีไล่ยุง - เครื่องมือทางการเกษตร และวัสดุสิ้นเปลืองทางการเกษตร บริษัท ซีสซั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด Sissons Paints (Thailand) Ltd. เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายสีหลายประเภท อาทิ สีสาหรับงาน พื้นอุตสาหกรรม (พื้นอิพอกซี่ปรับระดับ, สีทาพื้นอิพอกซี่, พื้นโพลียูรีเทน ฯลฯ) สีสาหรับพ่นตู้คอนเทนเนอร์, สีรองพื้นกันสนิม, สีน้ามัน, น้ายาลอกสี, สีกัลวาไนซ์, สีสาหรับงาน กันซึม, สีน้าทาอาคาร, สีทนความร้อน, สนามกีฬาโพลียูรีเทน, สีจราจรโคลด์พลาสติก, ระบบพื้นโรยเกล็ดพอลิเมอร์ เป็นต้น ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และ มอก. ภายใต้นโยบาย “เราจะผลิตและจาหน่ายสีที่มีคุณภาพคงทนด้วยความรับผิดชอบ และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า” บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด TCCL Company Limited ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของภาครัฐและเอกชน ขอบเขตงานประกอบด้วยงานระบบ งานวิศวกรรม งานการออกแบบและการจัดหาผลิตภัณฑ์ งานรับเหมาก่อสร้างและการจัดการโครงการและงานอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า บริษัท ยิบอินซอย เอ็นเนอร์ยี จำกัด Yipintsoi Energy Co., Ltd. ดาเนินธุรกิจด้าน Power & Energy, ธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมถึงสถานีไฟฟ้าย่อย (Electrical Substation) และระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า (Transmission Line) ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการด้านวิศวกรรมชั้นสูง โดยมุ่งเน้นกล
สวัสดิการ
- ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ (08.00-17.00 น.) - โบนัสประจำปี (ขึ้นกับผลประกอบการ) - พักร้อนประจำปี 10 วัน (สะสมปีถัดไป 5 วัน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - การประกันสุขภาพ (OPD/IPD) - ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ (ประกันกลุ่ม) - แพทย์ประจำบริษัท (ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและตรวจสุขภาพ) - สวัสดิการค่ารักษาฟัน - ตรวจสุขภาพประจำปี - ทุนการศึกษา (พนักงาน, บุตร) - สวัสดิการมรณะสงเคราะห์ แก่ครอบครัว พนักงาน - สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงาน สมรส - กิจกรรมชมรมพนักงาน
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (Yip In Tsoi & Co.,Ltd. - YipInTsoi Group)
523 ถนนมหาพฤฒาราม
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: http://www.yipintsoi.com
วิธีการเดินทาง
*สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีหัวลำโพง ขึ้นทางออกที่ 1 ถนนมหาพฤฒาราม จากนั้นนั่งวินมอเตอร์ไซต์หรือเดินประมาณ 400 เมตร หรือโทรสอบถามเส้นทางที่เบอร์ 086-340-4598 (คุณชรินทร์ / ฝ่ายบุคคลฯ)