บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2543 โดยดำเนินธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า โดยใช้ชื่อ IT Junction ศูนย์มือถือครบวงจร โดยเป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัทเจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) สาขาแรกที่เปิดดำเนินการคือสาขาบิ๊กซี นครปฐม ตั้งแต่ปี 2543 และได้พื้นที่เช่าในอีกหลายสาขาในบิ๊กซี เซ็นทรัลเซ็นเตอร์พัทยาของซีพีเอ็น รวมไปถึงทางเชื่อมสถานี BTS ศาลาแดง และรถไฟฟ้าใต้ดินของวีจีไอ โกลบอลมีเดีย
ในปี 2552 ได้ร่วมลงนามเป็นพันธมิตรกับบิ๊กซี และขยายสาขาอย่างก้าวกระโดดจาก 7 สาขา เพิ่มขึ้นเป็น 20 สาขาในปีดังกล่าว และขยายสาขาอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี 2555 มีสาขารวมทั้งสิ้น 30 สาขา
ในปี 2555 จากธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร จากหน่วยงานบริหารพื้นที่เช่าของบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) มาเป็นบริษัท เจเอเอส จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้ขยายธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อ J Market ดำเนินการสาขาแรกที่ อมรพันธ์-เกษตร ซึ่งถึงปัจจุบันถึงสิ้นปี 2557 มีสาขารวมทั้งสิ้นจำนวน 47 สาขา ดังนี้
- บริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ IT Junction จำนวน 44 สาขาทั่วประเทศ
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ชื่อ The Jas (community) จำนวน 3 สาขา
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย ภายใต้ชื่อ J Market จำนวน 2 สาขา
จากประสบการณ์บริหารพื้นที่เช่ามากกว่า 14 ปี และการเติบโตอย่างต่อเนื่องทางธุรกิจ ทางบริษัทฯ ได้แปรสภาพมาเป็นบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และมีแผนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2557 เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจการบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า และเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนทางธุรกิจ
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันกลุ่ม
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ชุดฟอร์ม
 • - สวัสดิการสินเชื่อเพื่อการซื้อบ้าน
 • - สวัสดิการส่วนลดซื้อสินค้าราคาพิเศษในเครือฯ
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - เงินรางวัลพิเศษ
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - โบนัสตามผลประกอบการ
 • - ฯลฯ
12 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 87 อาคารศูนย์การค้า เดอะแจส รามอินทรา ชั้น 3 ห้องเลขที่ A304 ถนนลาดปลาเค้า
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์: 080-073-8388
เว็บไซต์: http://www.jaymart.co.th/recruitment/
ใช้งานแผนที่