น้ำตาล เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมบุกเบิกการสร้างรากฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของประเทศไทย สร้างรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ (ผลผลิตของน้ำตาลทราย 2 ใน 3 ส่งออกไปต่างประเทศ) มากกว่า 40,000 ล้านบาท / ปี และเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญกับชุมชนในท้องถิ่น ภูมิภาคและสังคมไทยมาอย่างช้านาน กลุ่มน้ำตาลไทย (TSM Group) ประกอบด้วย
บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด (TUSM)
บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด (TSM)
บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด(TSMG)
บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด (TSE)
บริษัท ไทยอุดรธานี เพาเวอร์ จำกัด (TUP)
บริษัท ไทยกาญจนบุรี เพาเวอร์ จำกัด (TKP)
บริษัท ไทยกาญจนบุรี เพาเวอร์ 2 จำกัด (TKP2)
บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด (TSMB)
บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด(TSMB 2012)
สวัสดิการ
 • 1. ประกันกลุ่ม (อุบัติเหตุ สุขภาพ ชีวิต)
 • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 3. กองทุนฌาปนกิจ
 • 4. เครื่องแบบพนักงาน
 • 5. บ้านพักพนักงาน (เฉพาะบางโรงงาน)
 • 6. ทุนการศึกษา
 • 7. เบี้ยเลี้ยง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • 8. ศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ (บางตำแหน่งงาน)
 • 9. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 10. โบนัส (ตามผลงาน)
 • 11. เงินช่วยเหลืองานศพพนักงานและครอบครัว
 • 12. เงินกู้สวัสดิการพนักงาน
3 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
12 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
pinlocation
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2. รับสมัครด่วน
12 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการกลั่น/ต้ม (ประจำ จ.กาญจนบุรี)
pinlocation
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
salary icon
ไม่ระบุ
3. รับสมัครด่วน
12 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ประจำ จ.กาญจนบุรี)
pinlocation
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ
สำนักงานกรุงเทพฯ เลขที่ 9/5 ถนนพลับพลาไชย
แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์: 02-225-9091 ต่อ 358,359
เว็บไซต์: www.thaisugarmill.com/