บริษัท เอแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ (2018) จำกัด
บริษัท A Land Property(2018) จำกัด
ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ lifestyle ใน ราคาที่สัมผัส ได้ผู้สรรค์สร้างพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภท คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง
ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัท เข้าทำงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
โครงการปัจจุบัน
A Land condo Sainoi-Westgate1,2
คอนโด 8ชั้น 3 อาคาร 691 unit
โครงการที่ผ่านมา
Rachapruk Condo Bts Bangwa 250 units (250ล้านบาท)
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าคอมมิชชั้น
  • - โบนัส
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี (10-15วันต่อปี)
  • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และสวัสดิการอื่น (ตามตำแหน่งงานนั้น ๆ )
ติดต่อ
บริษัท เอแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ (2018) จำกัด
91 หมู่3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 10310
เว็บไซต์: www.alandcondo.com
ใช้งานแผนที่