Perfect Construction Co.,Ltd.
ดำเนินธุรกิจด้านการ รับเหมาก่อสร้าง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Perfect Construction Co.,Ltd.
หมู่บ้านพฤกษา 38/1 เลขที่ 29/28 หมู่ที่ 6
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150