เริ่มต้นเมื่อปี พุทธศักราช 2545 โดยใช้ชื่อในการจดทะเบียนขออนุญาตว่า บริษัท ธนสิษฐ์ ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ โดยออกหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 ตั้งอยู่เลขที่ 57 หมู่ 1 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 ประกอบกิจการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์เคมี ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ชุดฟอร์มพนักงาน - โบนัสประจำปี - มีทีพักอาศัย ฟรี (นํ้า-ไฟ ฟรี)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พสิษฐ์ ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด
57 หมู่ 1 ถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง
ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
ใช้งานแผนที่