เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก.
สวัสดิการ
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล - การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ
ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi)
126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
วิธีการเดินทาง