JobThai
เราไม่ได้ขายแค่เครื่องสำอาง แต่เราขายความอ่อนเยาว์จากธรรมชาติ จากประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องสำอางมากกว่า 20 ปี จนนำมาสู่ผู้นำเข้าเครื่องสำอางสำเร็จรูปจากประเทศเกาหลี และญี่ปุ่น ที่คัดเลือกสินค้าที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยี และกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ รวมถึงเป็นผู้ผลิตสารสกัดจากพืชและสมุนไพรที่คัดสรรเฉพาะ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบำรุงผิวพรรณ เลือกสายพันธุ์ที่มีปลูกในประเทศไทย สกัดและนำมาใช้ในเครื่องสำอางที่ผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานสากล จัดการผลิตและส่งมอบออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ เพื่อให้คนไทยได้มีสุขภาพผิวที่ดี และได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย
สวัสดิการ
- เครื่องแบบพนักงาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ค่าครองชีพ, เบี้ยเลี้ยง, ค่าตำแหน่ง, ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง) - ซื้อสินค้าจากบริษัทได้ในราคาพนักงาน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน - วันลาหยุดพิเศษ (เพื่อการสมรส, อุปสมบท, ประกอบพิธีทางศาสนากรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต) - ตรวจสุขภาพประจำปี - การฝึกอบรมภายใน-ภายนอก - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - เงินรางวัลพนักงานรักษาเวลาดีเด่นประจำปี - ปรับเงินประจำปี - โบนัส ประจำปี
ติดต่อ
บริษัท เนเจอร์ เบนเนฟิท จำกัด
8/9 หมู่ 2
ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150