เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพรไทย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีผลการรับรองทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้แบรนด์ เนเจอร์ ยู้ท (Nature Youth) เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล บริษัทกำลังมองหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อร่วมงานกับเรา
สวัสดิการ
1. เครื่องแบบพนักงาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2. กองทุนประกันสังคม 3. กองทุนเงินทดแทน 4. ค่าครองชีพ, เบี้ยเลี้ยง, คำตำแหน่ง, ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง) 5. ซื้อสินค้าจากบริษัทได้ในราคาพนักงาน 6. เงินรางวัลพนักงานรักษาเวลาดีเด่นประจำปี 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน 8. วันลาหยุดพิเศษ (เพื่อการสมรส, อุปสมบท, ประกอบพิธีทางศาสนากรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต) 9. ตรวจสุขภาพประจำปี 10. การฝึกอบรมภายใน - ภายนอก 11. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 12. ปรับเงินประจำปี 13 โบนัส ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนเจอร์ เบนเนฟิท จำกัด
8/9 หมู่2
ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150