JobThai
บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลจากอ้อย บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตน้ำตาลคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “ตราช้อน”และร่วมพัฒนาชุมชน รวมถึงชาวไร่เครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย บริษัทอยู่ในกลุ่มมิตซุย จึงได้มีการนำเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท มิตซุยซูการ์ จำกัด ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตน้ำตาลเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นมาใช้ นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็ได้ถูกจัดจำหน่ายผ่านทางเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปนี จำกัด เพื่อส่งต่อความอร่อยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คน
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด
9 ม.9
ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370