JobThai
เป็นผู้ดำเนินการธุรกิจผลิตและจำหน่ายโช๊คอัพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (SHOCK ABSORBER) มาเป็นเวลากว่า 25 ปี โดยบริษัทร่วมทุนระหว่าง SHOWA CORPORATION (JAPAN) , SUMMIT GROUP และ THAI SUMMIT GROUP ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่สากล เป็นโรงงานต้นแบบของโชว่า และเป็นที่ 1 ของภูมิภาคเอเซีย โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไปบริษัท ได้มีการควบรวมกิจการ เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี แมนูแฟ็กเชอริง จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการขยายงานจำนวนหลายตำแหน่ง ดังนี้
สวัสดิการ
 • เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ (พนักงานและครอบครัว)
 • รถรับ-ส่ง
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • ค่ากะ
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าตำแหน่ง
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น การสมรส, การศึกษาบุตร, กำเนิดบุตร, มรณกรรม, เงินกู้ยืมฉุกเฉิน เป็นต้น
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • กีฬาสีและงานเลี้ยงปีใหม่ ฯลฯ
 • โบนัสประจำปี
 • วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ และบางเสาร์ตามปฏิทินบริษัทฯ เวลา 8.00 - 17.10 น.
 • ติดต่อ
  บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี แมนูแฟ็กเชอริง จำกัด (ชื่อเดิม บริษัทซัมมิทโชว่าแมนูแฟ็คเจอริ่งจำกัด)
  199/2 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
  ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230