ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี ในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015, FSSC 22000:2010, ISO 14001:2015, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, HALAL, GMP, HACCP ซึ่งมีบริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด ,บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัดและบริษัท เคบีเอส เคนแอนด์ชูการ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัทกำลังขยายกิจการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านธุรกิจ มีความประสงค์รับบุคลากรเพื่อร่วมสร้างความสำเร็จในการขยายธุรกิจ และเติบโตเคียงคู่กับเรา
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส - เบี้ยขยัน - บ้านพัก - ค่าน้ำมัน - ชุดฟอร์มพนักงาน - ประกันสุขภาพ - ทุนการศึกษา - รถรับ-ส่งนักเรียน (บุตรพนักงาน) - ค่าโทรศัพท์ - ทำงานล่วงเวลา - เงินกู้ยืมฉุกเฉิน - กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ - สวัสดิการร่วมแสดงความยินดีแต่งงาน - สวัสดิการร่วมแสดงความยินดีคลอดบุตร - งานสังสรรค์ประจำปี และอื่นตามกฎหมายกำหนด ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
289 หมู่ 13
ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
เว็บไซต์: http://www.kbs.co.th
ใช้งานแผนที่