ประวัติการก่อตั้ง โรงพยาบาลศิครินทร์ • โรงพยาบาลศิครินทร์ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2536 ศักยภาพสามารถรองรับผู้ป่วย 215 เตียง นับเป็น โรงพยาบาลแห่งแรกที่จดทะเบียนในหมวดการแพทย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในนาม บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) • เป็น โรงพยาบาล ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ในเดือนกรกฎาคม 2548 • เปิดให้บริการศิครินทร์ อาคาร 2 และเปิดใช้ศูนย์ตรวจสุขภาพแห่งใหม่ ในเดือน มกราคม 2549 • ได้รับรางวัล “The Best Under a Billion” โดยนิตยสาร “Forbes” คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 200 บริษัทที่ดีที่สุดในเอเชีย ที่มียอดขายไม่เกิน 1,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในเดือนตุลาคม 2549 • เปิดให้บริการ ศิครินทร์ อาคาร 3 เพื่อรองรับลูกค้าผู้ประกันตน ในเดือนสิงหาคม 2558
Benefits
- ชุด Uniform - หอพัก (สำหรับตำแหน่งพยาบาล) - ค่าช่วยเหลืองานสวดอภิธรรมศพกรณีเสียชีวิต - ค่าเบี้ยเลี้ยง - โบนัส - สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน 100% - สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน ครอบครัว 50% - ค่าครองชีพ - สวัสดิการดอกเบี้ยพิเศษสำหรับซื้ออสังหาริมทรัพย์กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ - การตรวจสุขภาพประจำปี - ทุนพยาบาล,ทุนนักรังสีเทคนิค - กีฬาสีและกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
Contacts
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
4/29 ม. 10 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
See Map