SSUP Group เป็นผู้นำธุรกิจความงามและสุขภาพในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ Oriental Princess, Cute Press, LALIL, Bisous Bisous และ GNC ที่มีช่องทางจำหน่ายแบบ Omni-Channels ซึ่งประกอบด้วยช่องทาง Modern Trade, Traditional Trade, E-Commerce, Travel Retail และร้าน Specialty Retail จำนวนมากกว่า 700 สาขา ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศไทย และมีบุคลากรมากกว่า 3,500 คน
เราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงมีสวัสดิการที่ครอบคลุมเพื่อให้พนักงานมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้อยู่ในระดับ World Class เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแท้จริง
เรามีวัฒนธรรมองค์กรอันโดดเด่น เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง โอกาส และความสนุกสนานมากมาย อีกทั้งเรายังเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นตั้งใจอันดี สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรบนพื้นฐานของความสามารถที่หลากหลายของทีมงาน
นอกจากนี้ SSUP Group มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ผ่านทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการระบบการศึกษาของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
บริษัทและกิจการในเครือ SSUP GROUP จะไม่มีการเลิกจ้างพนักงานเพราะสาเหตุเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตกต่ำเป็นอันขาด
สวัสดิการ
 • ด้านสุขภาพ
 • 1. ประกันสุขภาพ
 • 2. การตรวจสุขภาพประจำปี
 • 3. ค่ารักษาพยาบาล พนักงานและครอบครัว
 • ด้านประกัน
 • 1. ประกันอุบัติเหตุพนักงาน
 • 2. ประกันอุบัติเหตุครอบครัว (บิดา/มารดา/บุตร)
 • 3. ประกันชีวิตพนักงาน
 • ด้านการศึกษา
 • 1. ค่าเรียนภาษาอังกฤษ บริษัทสนับสนุน 50 %
 • 2. ค่าซื้อตำราเพื่อเสริมความรู้ บริษัทสนับสนุน 50 %
 • 3. ค่าสัมมนา บริษัทสนับสนุน 50 %
 • 4. ทุนเรียนดี สำหรับบุตร 2 คน (ตั้งแต่ประถม - ปริญญาตรี)
 • 5. ทุนการศึกษา สำหรับบุตร 2 คน (ตั้งแต่ประถม – ปริญญาตรี)
 • ด้านการออมทรัพย์
 • 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2% - 15% ขึ้นกับอายุงานและสมัครใจ
 • 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP (ฝากเงิน ดอกเบี้ยรวม 5 % ต่อปี)
 • ด้านเงินกู้ยืม
 • 1. เงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP (ดอกเบี้ย 6.5 % ต่อปี)
 • 2. เงินกู้เพื่อการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี/ปริญญาโท จนสำเร็จการศึกษา เมื่อศึกษาจบผ่อนชำระคืนภายใน 3 ปี ไม่มีดอกเบี้ย
 • 3. เงินกู้ผ่อนบ้าน/อพาทเมนท์/คอนโด และหรือ Refinance (ดอกเบี้ยMRR -2 แต่ไม่ต่ำกว่า 5%)
 • 4. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตร (ค่าเล่าเรียน/ค่าหนังสือ) ไม่มีดอกเบี้ย
 • 5. เงินกู้ยืมเพื่อการคลอดบุตร จำนวน 2 คน (ตามใบเสร็จโรงพยาบาล) ไม่มีดอกเบี้ย
 • 6. เงินกู้ยืมเพื่อค่ารักษาพยาบาลบิดา/มารดา (ตามใบเสร็จโรงพยาบาล) ไม่มีดอกเบี้ย
 • 7. เงินกู้เพื่อซื้อมือถือหรือคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับตนเอง,บุตรหรือบิดามารดา ผ่อน 18 เดือน ไม่มีดอกเบี้ย
 • ด้านของขวัญยินดี
 • 1. ของขวัญแสดงความยินดีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี / โท
 • 2. ของขวัญแสดงความยินดีการสมรส
 • 3. ของขวัญแสดงความยินดีการมีบุตร
 • ด้านการเยี่ยม
 • 1. ของเยี่ยมกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • โบนัส / รายได้อื่น ๆ
 • 1. โบนัสประจำปี (รับประกัน 1 เดือน)
 • 2. เบี้ยขยัน
 • 3. คอมมิชชั่น (เฉพาะพนักงานประจำร้านค้า)
 • 4. Incentive (เฉพาะพนักงานฝ่ายขาย)
 • การแบ่งผลกำไร บริษัทฯ ในเครือ ที่เปิดใหม่
 • 1. พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ ในเครือที่เปิดใหม่เมื่ออายุงานครบ 1 ปี ขึ้นไป มิสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกแบ่งผลกำไรจาก บริษัทฯ ที่เปิดใหม่
 • 2. พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ และโรงงาน อายุงาน 3 ปี ขึ้นไป มีสิทธิได้รับคัดเลือกเข้ารับส่วน แบ่งกำไรของบริษัท ฯ ที่เปิดใหม่
 • สวัสดิการอื่น ๆ
 • 1. เงินช่วยเหลือเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา / พวงหรีด
 • 2. ซื้อเครื่องสำอาง/อาหารเสริม/น้ำดื่ม/ข้าวหอมมะลิ ส่วนลด 50 % เดือนละ 1 ครั้ง
 • 3. มอบข้าวสารหอมมะลิให้พนักงาน ปีละ 2 ครั้ง
 • สวัสดิการหอพักใกล้บริษัท/โรงงาน
 • 1. โรงงาน มีอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าเดือนละ 1,100 บาท ขนาด 32 ตารางเมตร (แฟลตในนิคมบางพลี)
 • 2. สำนักงานใหญ่ มีอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าเดือนละ 2,500 บาท -ห้องแอร์ ขนาด 25-35 ตารางเมตร (ติดกับมหาวิทยาลัยหอการค้า - วิภาวดี)
 • โอกาส
 • พนักงานทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวุฒิการศึกษา มีโอกาสก้าวหน้าถึงตำแหน่ง CEO ขึ้นกับบทบาทในหน้าที่และหรือเปิดบริษัทใหม่ให้ร่วมทุนและบริหารทั้งในและต่างประเทศ
 • สวัสดิการคือการตอบแทนพนักงานที่สนับสนุน SSUP GROUP
10 ตำแหน่ง
1.
18 ต.ค. 62
Dealer ดูแลภาคใต้ + ภาคกลาง
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
2.
18 ต.ค. 62
Data Analysis
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
3.
18 ต.ค. 62
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการประจำโรงงาน (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี)
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
4.
18 ต.ค. 62
Graphic Designer [Packaging]
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
5.
18 ต.ค. 62
Senior Webmaster / Webmaster
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
6. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
Mobile App Developer
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
7.
18 ต.ค. 62
Area Manager [Cute press]
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
8.
18 ต.ค. 62
ขับรถส่งเอกสาร
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
9.
18 ต.ค. 62
Visual Merchandiser Executive [MM]
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
10. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
พนักงานขับรถผู้บริหาร (พักแถวศรีนครินทร์ห่างจากห้างซีคอนไม่ เกิน 10 กม.)
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลงขึ้นกับประสบการณ์
ติดต่อ
89/1 อาคาร ว. วิโรจน์ ซอยรัชฎภัณฑ์ ราชปรารถ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 084-387-8075, 02-642-6060-9 ต่อ 1619
แฟกซ์: 02-642-6304
วิธีการเดินทาง
หอพักพนักงาน ม.หอการค้าhttps://goo.gl/maps/HpfHHD3Vg972 , หอพักพนักงาน นิคมบางพลีhttps://goo.gl/maps/zrbv3ii2WF22
ใช้งานแผนที่