ผู้ผลิตและจำหน่ายยางตันอุตสาหกรรม สำหรับรถยกโฟร์คลิฟท์ ทั้งในและต่างประเทศ บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบัน TUV NORD จากประเทศเยอรมัน ส่งออกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ต้องการผู้ที่มีความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัท หลายตำแหน่งเพื่อร่วมเป็นทีมในการขยายองค์กร และเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต
สวัสดิการ
พนักงานประจำโรงงานสระบุรี ได้สวัสดิการตามตำแหน่งงานดังนี้ 1. ค่ากะบ่าย 15-45 บาท 2. ค่ากะดึก 30-90 บาท 3. ค่าอาหารวันละ 20 บาท 4. เบี้ยขยัน 200-1000 บาท 5.ค่าทักษะวิชาชีพ 500-3,500 บาท 6.ประกันอุบัติเหตุ 7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8.เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ 9.สวัสดิการหอพัก 10. ประกันสังคม 11.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ 11.โบนัสประจำปี 12.ปรับค่าจ้างประจำปี 13.ตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานประจำสำนักงาน กทม. 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.ประกันสังคม 4.โบนัสประจำปี 5.ปรับค่าจ้างประจำปี 6.ตรวจสุขภาพประจำปี 7.ประกันอุบัติเหตุ
ติดต่อ
บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
169 ม.4 ถ.ห้วยบง-ท่าลาน
ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
เว็บไซต์: http://www.mouldmate.com