Nippon Hume Concrete (Thailand) Co., Ltd. (NHCT) has been a manufacturer and distributor of many types of concrete products: PC spun pile product for foundation work projects, such as refinery and petrochemical plants. As well, we have extended our concrete product lines into caisson, segment, jacking pipe and u-gutter for many kinds of projects such as waste water treatment for plant and water work, flood control, electrical power line and cable, underground cable, including a service provider of PC spun pile driving work. We are urgently looking for qualified candidates to join our team and grow with us. บริษัท นิปปอน ฮูม คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่าง ๆ ได้แก่ เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง เพื่องานโครงการฐานราก อาทิเช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงปิโตรเคมี โรงงาน และอื่นๆ รวมทั้ง การบริการรับจ้างตอกเสาเข็มกลม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่น ๆ ได้แก่ ท่อเคซอง (เพื่องานโครงการบำบัดน้ำเสียและควบคุมน้ำท่วม) และท่อวงแหวน (เพื่อการส่งออกต่างประเทศ)รวมทั้ง การบริการรับจ้างตอกเสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง บริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับงานโครงการก่อสร้างของบริษัท ดังนี้
สวัสดิการ
1. กองทุนประกันสังคม 2. ลาพักผ่อนประจำปี 3. ลากิจ 4. อาหารกลางวัน 5. ค่าครองชีพ 6. ค่าวิชาชีพ
ติดต่อ
บริษัท นิปปอน ฮูม คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด
33/110 ชั้นที่ 21 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: http://www.nipponhume.com