เป็นผู้ผลิต และทำการตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังที่มีชื่อเสียงยี่ห้อ
"คาราบาวแดง"
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลัง "คาราบาวแดง" และเครื่องดื่มเกลือแร่ "Carabao Sport" บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเครื่องดื่ม และขวดแก้ว และมีหน่วยงานจัดจำหน่ายของตนเอง และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (CBG) บริษัทฯ มีอัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจทั้งรายได้ และกำไรสุทธิที่ดีมาตลอด จึงมีความต้องการหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มาร่วมงานกับเรา
สวัสดิการ
  • 1. โบนัสประจำปี
  • 2. ปรับเงินประจำปี
  • 3. ประกันกลุ่มสุขภาพ
  • 4. ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ
  • 5. สิทธิการลากรณีพิเศษ
  • 6. เงินกรณีพิเศษ
  • 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • 9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
42 ตำแหน่ง
1.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ OA และวิเคราะห์ข้อมูล
pinlocation
bts iconช่องนนทรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย (CS)
pinlocation
bts iconช่องนนทรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
3.
17 ต.ค. 62
Business Planning Supervisor (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
พิจารณาจากโครงสร้างค่าจ้างของบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
4.
17 ต.ค. 62
รองหัวหน้า System Admin
pinlocation
bts iconช่องนนทรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
5.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ Media & Costing
pinlocation
bts iconช่องนนทรี
salary icon
ไม่ระบุ
6.
17 ต.ค. 62
รองหัวหน้าแผนกผลิต (โรงงานบางปะกง CBD)
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างและประสบการณ์
7. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
รอง/หัวหน้าแผนก QC (จุลชีววิทยา)
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างและประสบการณ์
8.
17 ต.ค. 62
Programmer (Dynamics AX 2012)
pinlocation
bts iconช่องนนทรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
9.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ธุรการช่างซ่อมบำรุง
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างและประสบการณ์
10.
17 ต.ค. 62
หัวหน้าแผนกการเงิน (ACM)
pinlocation
bts iconช่องนนทรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
11.
17 ต.ค. 62
ช่างเทคนิค/ควบคุมระบบผสม(ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์)ประจำโรงงาน CBD
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
12,000 - 15,000 บาท
12. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
หัวหน้าแผนก CVO ประจำโรงงาน CBD
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
13.
17 ต.ค. 62
Printing Plate Engineer (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
พิจารณาจากโครงสร้างค่าจ้างของบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
14.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ Inspector (โรงงานAPG)
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้าง
15.
17 ต.ค. 62
หัวหน้าช่างเทคนิค (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
พิจารณาจากโครงสร้างค่าจ้างของบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
16. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
พนักงานขับโฟร์คลิฟท์ CBD
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
17.
17 ต.ค. 62
พนักงานบรรจุ
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
18.
17 ต.ค. 62
พนักงานควบคุมการผลิต (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
19.
17 ต.ค. 62
Operator (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ของผู้สมัคร
20.
17 ต.ค. 62
PM & Tooling Engineer (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ของผู้สมัคร
ดูตำแหน่งงานทั้งหมด
ติดต่อ
393 อาคารสีลม ชั้น 7-10 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: (สำนักงานสีลม) 02-636-6111, (โรงงานCBD บางปะกง) 038-989-488 ต่อ 295, (โรงงาน APG บางปะกง)038-989-499, (โรงงานACM บางปะกง) 038-088-461
เว็บไซต์: career.carabaogroup.com
ใช้งานแผนที่