เป็นผู้ผลิต และทำการตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังที่มีชื่อเสียงยี่ห้อ
"คาราบาวแดง"
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลัง "คาราบาวแดง" และเครื่องดื่มเกลือแร่ "Carabao Sport" บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเครื่องดื่ม และขวดแก้ว และมีหน่วยงานจัดจำหน่ายของตนเอง และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (CBG) บริษัทฯ มีอัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจทั้งรายได้ และกำไรสุทธิที่ดีมาตลอด จึงมีความต้องการหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มาร่วมงานกับเรา
สวัสดิการ
  • 1. โบนัสประจำปี
  • 2. ปรับเงินประจำปี
  • 3. ประกันกลุ่มสุขภาพ
  • 4. ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ
  • 5. สิทธิการลากรณีพิเศษ
  • 6. เงินกรณีพิเศษ
  • 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • 9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
36 ตำแหน่ง
1.
23 ต.ค. 62
พนักงานขับรถ (ประจำ ศูนย์กระจายสินค้าพังงา)
pinlocation
อ.เมืองพังงา จ.พังงา
salary icon
รายได้รวม 15,000 - 19,000
2.
23 ต.ค. 62
Operator (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ของผู้สมัคร
3.
23 ต.ค. 62
ช่างเครื่องขึ้นรูป(ประจำโรงงานAPG)
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4.
23 ต.ค. 62
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร(ประจำโรงงานบางปะกง)
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
5.
23 ต.ค. 62
ธุรการทรัพยกรบุคคล *เฉพาะผู้ทุพพลภาพ
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
disabled person icon
สำหรับบุคคลทุพพลภาพเท่านั้น
6. รับสมัครด่วน
23 ต.ค. 62
หัวหน้าแผนก CVO ประจำโรงงาน CBD
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
7.
23 ต.ค. 62
ช่างPMเตาหลอม-ผสม (ประจำโรงงาน APG)
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
8.
23 ต.ค. 62
รองผู้จัดการแผนก การเงิน
pinlocation
bts iconช่องนนทรี
salary icon
40,000 - 50,000 บาท
9.
23 ต.ค. 62
ช่างเทคนิค/ควบคุมระบบผสม(ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์)ประจำโรงงาน CBD
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
12,000 - 15,000 บาท
10. รับสมัครด่วน
23 ต.ค. 62
รอง/หัวหน้าแผนก QC (จุลชีววิทยา)
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างและประสบการณ์
11.
23 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ Inspector (โรงงานAPG)
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้าง
12.
23 ต.ค. 62
QC Supervisor (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
พิจารณาจากโครงสร้างค่าจ้างของบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
13.
23 ต.ค. 62
พนักงานขาย (ประจำศูนย์ฯบางบัวทอง จ.นนทบุรี)
pinlocation
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
salary icon
รายได้รวม 14,000 - 17,000 บาท
14. รับสมัครด่วน
23 ต.ค. 62
ช่างประจำไลน์ผลิต ด่วน CBD
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
15.
23 ต.ค. 62
พนักงานขาย (ประจำศูนย์ฯ จ.ขอนแก่น)
pinlocation
จ.ขอนแก่น
salary icon
รายได้รวม 14,000 - 19,000 บาท
16.
23 ต.ค. 62
ผู้จัดการเขตการขาย (ประจำเขตภาคกลาง)
pinlocation
หลายจังหวัด
salary icon
22,000 บาทขึ้นไป+++
17.
23 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ธุรการช่างซ่อมบำรุง
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18.
23 ต.ค. 62
รองหัวหน้าแผนกผลิต (โรงงานบางปะกง CBD)
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19. รับสมัครด่วน
23 ต.ค. 62
พนักงานขับโฟร์คลิฟท์ CBD
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
20.
23 ต.ค. 62
พนักงานบรรจุ
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
ดูตำแหน่งงานทั้งหมด
ติดต่อ
393 อาคารสีลม ชั้น 7-10 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: (สำนักงานสีลม) 02-636-6111, (โรงงานCBD บางปะกง) 038-989-488 ต่อ 295, (โรงงาน APG บางปะกง)038-989-499, (โรงงานACM บางปะกง) 038-088-461
เว็บไซต์: career.carabaogroup.com
ใช้งานแผนที่