อุตสาหกรรมการเกษตร และปศุสัตว์ครบวงจร อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ โรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป
สวัสดิการ
 • 1. ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • 2. เงินปรับประจำปี
 • 3. โบนัสประจำปี
 • 4. สิทธิสวัสดิการที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราห์
 • 5. เงินช่วยเหลืองานศพ
 • 6. เงินช่วยงานมงคลสมรส
 • 7. เงินค่ารักษาพยาบาล(เฉพาะฝ่ายขายที่ปฎิบัติงานต่างจังหวัด)
 • 8. ประกันชีวิตบางตำแหน่งงาน
 • 9. งานเสี้ยงสังสรรค์ประจำปีของบริษัท
 • 10. ทุนการศึกษาบุตร
 • 11. พนักงานดีเด่น
28 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
แคชเชียร์ /ประจำรายเดือน (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
pinlocation
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2.
14 ต.ค. 62
พนักงานขับรถรับส่งสินค้า (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
pinlocation
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
3.
14 ต.ค. 62
พนักงานบัญชี(ปฎิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
pinlocation
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
4. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
ผู้จัดการโรงฉีดพลาสติก (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี )
pinlocation
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
salary icon
ตามตกลง
5. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
หัวหน้าส่วนความปลอดภัยอาชีวอนามัย (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
pinlocation
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
salary icon
ตามตกลง
6.
14 ต.ค. 62
หัวหน้าหน่วยฝึกอบรม (ปฏิบัติงาน จ.สมุทรปราการ)
pinlocation
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ไม่ระบุ
7.
14 ต.ค. 62
หัวหน้าหน่วยไซโล (ปฎิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
pinlocation
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
8.
14 ต.ค. 62
พนักงานตรวจสอบน้ำหนัก (ปฎิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
pinlocation
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
salary icon
12,000
9. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
หัวหน้าหน่วยโครงการติดตั้งไฟฟ้า (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
pinlocation
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
10.
14 ต.ค. 62
พนักงานอัดเม็ด (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
pinlocation
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
11.
14 ต.ค. 62
พนักงานไซโล (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
pinlocation
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
salary icon
-
12. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
พนักงานฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
pinlocation
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
salary icon
355/วัน ไม่รวม ค่าข้าว,ค่ากะ,OT
13. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
พนักงานคลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
pinlocation
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
salary icon
355/วัน ไม่รวม ค่าข้าว+ค่ากะ+OT
14.
14 ต.ค. 62
หัวหน้าแผนกบริหาร ระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
pinlocation
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
salary icon
N/A
15.
14 ต.ค. 62
หัวหน้าแผนกคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
pinlocation
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ไม่ระบุ
16.
14 ต.ค. 62
ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
pinlocation
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ไม่ระบุ
17.
14 ต.ค. 62
พนักงานฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
pinlocation
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ไม่ระบุ
18. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีสต๊อค (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
pinlocation
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
19.
14 ต.ค. 62
ช่างเขียนแบบวงจรไฟฟ้า(ปฏิบัติงานที่ KTF. จ.ชลบุรี)
pinlocation
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
20. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
พนักงานบัญชี (ปฏิบัติงานที่ พระราม 2)
pinlocation
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
ดูตำแหน่งงานทั้งหมด
ติดต่อ
312 อาคาร GFPT ถ.พระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์: 02-473-8266
แฟกซ์: 02-473-8383
เว็บไซต์: www.gfpt.co.th
ใช้งานแผนที่