อุตสาหกรรมการเกษตร และปศุสัตว์ครบวงจร อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ โรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป
สวัสดิการ
1. ชุดยูนิฟอร์มประจำปี 2. เงินปรับประจำปี 3. โบนัสประจำปี 4. สิทธิสวัสดิการที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราห์ 5. เงินช่วยเหลืองานศพ 6. เงินช่วยงานมงคลสมรส 7. เงินค่ารักษาพยาบาล(เฉพาะฝ่ายขายที่ปฎิบัติงานต่างจังหวัด) 8. ประกันชีวิตบางตำแหน่งงาน 9. งานเสี้ยงสังสรรค์ประจำปีของบริษัท 10. ทุนการศึกษาบุตร 11. พนักงานดีเด่น
30 ตำแหน่ง
ดูตำแหน่งงานทั้งหมด
ติดต่อ
บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 อาคาร GFPT ถ.พระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: https://www.gfpt.co.th
ใช้งานแผนที่