ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
สวัสดิการ
 • - ประกันชีวิตกลุ่ม
 • - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เงินกู้
 • - เบี้ยขยันประจำเดือน
 • - เบี้ยขยันประจำปี
 • - โบนัส
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - รถรับส่งพนักงานครอบคลุมสายกรุงเทพ ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี อยุธยา
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - เงินช่วยเหลือในการสมรส
 • - เงินแสดงความยินดีในการมีบุตร
 • - เงินช่วยเหลือในการจัดพิธีศพ
 • - งานสังสรรค์ประจำปี
 • - การทัศนศึกษา จัดนำเที่ยว
 • - โรงอาหาร (บริการข้าวฟรี กับข้าวราคาถูก)
 • - ค่าอาหารสำหรับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ 3 ชั่วโมง
ติดต่อ
Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
1/69 Moo 5 Rojana road สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา
ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์: 035-922-400 ext. 4055, 061-417-1368
แฟกซ์: 035-226-369
ใช้งานแผนที่