บริษัทผลิตนาฬิกาข้อมือยี่ห้อ CITIZEN ส่งออกต่างประเทศ
สวัสดิการ
 • - Bus Service (รถรับส่งพนักงาน)
 • - Uniform (ชุดพนักงานและอุปกรณ์ในการทำงาน)
 • - Level Allowance (ค่าระดับ)
 • - Position Allowance(ค่าตำแหน่ง)
 • - Skill Allowance(ค่าชำนาญงาน)
 • - Night Shift Allowance (ค่ากะ)
 • - Providence Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
 • - Attendance Award (เบี้ยขยัน)
 • - Gasoline Allowance (ค่าน้ำมันสำหรับผู้บริหาร)
 • - Food Allowance (ค่าอาหาร 15 บาท/วัน,ข้าวฟรี,ค่าอาหารช่วง OT.)
 • - Contribution for marriage, Birth, Death (เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต)
 • - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท ต่อปี
 • - Group Insurance (ประกันชีวิตกลุ่ม)
 • - Annual Salary increment (ปรับเงินประจำปี)
 • - Bonus (โบนัสประจำปี)
 • - Service year Award (เงินรางวัลการทำงานนาน)
 • - Annual health check (ตรวจสุขภาพประจำปี)
 • - New year party (งานเลื้ยงปีใหม่)
 • - Perfect Attendance Award (ค่าสถิติการมาทำงานยอดเยี่ยม)
 • - ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์( เสาร์เว้นเสาร์) 8.00น. - 17.00 น.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
69 หมู่ 1 ถ. พหลโยธิน
ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
วิธีการเดินทาง
 • อยู่ติดถนนพหลโยธิน ตรงข้ามวัดชูจิตรธรรมราม (วิทยาลัยสงฆ์)
ใช้งานแผนที่