บริษัทผลิตนาฬิกาข้อมือยี่ห้อ CITIZEN ส่งออกต่างประเทศ
สวัสดิการ
- Bus Service (รถรับส่งพนักงาน) - Uniform (ชุดพนักงานและอุปกรณ์ในการทำงาน) - Level Allowance (ค่าระดับ) - Position Allowance(ค่าตำแหน่ง) - Skill Allowance(ค่าชำนาญงาน) - Night Shift Allowance (ค่ากะ) - Providence Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) - Attendance Award (เบี้ยขยัน) - Gasoline Allowance (ค่าน้ำมันสำหรับผู้บริหาร) - Food Allowance (ค่าอาหาร 15 บาท/วัน,ข้าวฟรี,ค่าอาหารช่วง OT.) - Contribution for marriage, Birth, Death (เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต) - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท ต่อปี - Group Insurance (ประกันชีวิตกลุ่ม) - Annual Salary increment (ปรับเงินประจำปี) - Bonus (โบนัสประจำปี) - Service year Award (เงินรางวัลการทำงานนาน) - Annual health check (ตรวจสุขภาพประจำปี) - New year party (งานเลื้ยงปีใหม่) - Perfect Attendance Award (ค่าสถิติการมาทำงานยอดเยี่ยม) - ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์( เสาร์เว้นเสาร์) 8.00น. - 17.00 น.
ติดต่อ
บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
69 หมู่ 1 ถ. พหลโยธิน
ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
วิธีการเดินทาง
อยู่ติดถนนพหลโยธิน ตรงข้ามวัดชูจิตรธรรมราม (วิทยาลัยสงฆ์)
ใช้งานแผนที่