ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสุขภาพทั้งใน และนอกสถานที่ ปัจจุบัน โรงพยาบาลฯ มีแพทย์ประจำ และแพทย์นอกเวลา มากกว่า 300 คน บุคลากรในฝ่ายการพยาบาลมากกว่า 500 คนมีเตียงสำหรับผู้ป่วยใน 190 เตียง และสามารถรองรับบริการผู้ป่วยนอกได้ 2,000 คนต่อวัน
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอตั้งปณิธานที่จะให้ความสำคัญในการทำหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมที่มีคุณภาพ ภายใต้คติพจน์ “อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์” ดังนี้
1. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการพัฒนาการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม
2. การสร้างสรรค์ และพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นอนาคตของโรงพยาบาลฯ ที่กำลังเจริญเติบโตอยู่ในขณะนี้ และต่อไป
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • ชุดพนักงาน
  • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ
10 ตำแหน่ง
1.
22 ต.ค. 62
หัวหน้าแผนก IT Support
pinlocation
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
2. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
ช่างเครื่องมือแพทย์
pinlocation
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ
3.
22 ต.ค. 62
เภสัชกร (Full time / Part time)
pinlocation
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
4.
22 ต.ค. 62
หัวหน้าพยาบาลแผนกฉุกเฉิน
pinlocation
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
5. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
พยาบาลวิชาชีพ(RN) ER/OR/LR/NSY/ICU/CCU/IPD/OPD
pinlocation
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
6.
22 ต.ค. 62
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเคหกรรม
pinlocation
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
7.
22 ต.ค. 62
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
pinlocation
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
8.
22 ต.ค. 62
Corporate Sales
pinlocation
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
9.
22 ต.ค. 62
โอเปอเรเตอร์
pinlocation
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
10.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่อาคาร
pinlocation
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
ติดต่อ
345 ถนนเทพรัตน (ถ.บางนา-ตราด กม.3.5)
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946 หรือ 093-995-8335
เว็บไซต์: www.thainakarin.co.th
Line ID: 0939958335
ใช้งานแผนที่