บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จำกัด ผู้ผลิตและส่งออก ประเภทขนมปังอบกรอบ กำลังขยายงาน ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความกระตือรือล้น มาร่วมงานกับบริษัทฯ หลายตำแหน่ง ดังนี้
สวัสดิการ
บริษัทฯ เสนอสวัสดิการต่าง ๆ เช่น - เบี้ยขยัน,เงินจูงใจ - ค่าครองชีพ ,โรงอาหารมีข้าวฟรีไม่รวมอาหาร) - รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี - ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี - หอพัก(บางส่วน) - รถรับ-ส่ง(บางส่วน) - ชุดฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา ภรรยา/สามี และบุตร เสียชีวิต - กองทุนเงินทดแทน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี(ส่วนเพิ่มสูงสุด 15 วัน) และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จำกัด
99/5 หมู่7 ซ.ร่วมใจ ถนนบางนา-ตราด กม.19
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.hescofood.com
วิธีการเดินทาง
รถเมล์สาย 132,133, 365 (ปากน้ำ-บางปะกง) รถตู้ (บางนา-บางบ่อ), (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)