บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจด้าน Medical Garment มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ผลิต และจัดจำหน่วยสินค้าประเภท Medical Garment ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 200 แห่ง
สวัสดิการ
  • - โบนัสประจำปี
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
  • - กองทุนเงินประกันสังคม
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จำกัด
58/14 หมู่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เว็บไซต์: www.ratanaapparel .com
ใช้งานแผนที่