บริษัทเป็นผู้นำ ด้านเทคโนโลยีเอกสารการพิมพ์และบริหารคลังจัดส่งครบวงจร
กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. ซึ่งประกอบด้วยบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจทางด้านสิ่งพิมพ์ ดิจิตอล และบริหารคลังสินค้าจัดส่งครบวงจรมานานกว่า 60 ปี และได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 ปัจจุบันบริษัทฯจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ที.เค.เอส.ฯพร้อมที่จะเพิ่มความสามารถ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จนมาเป็น ผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์และกระดาษสำนักงานรายใหญ่ของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางบริษัทฯมีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ
สวัสดิการ
  • - โบนัสประจำปี
  • - เงินปรับประจำปี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันชีวิตกลุ่ม
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ยูนิฟอร์มฟรี
  • - เบี้ยขยัน+เงินพิเศษ
  • - อาหารกลางวันฟรี
  • - สัมนาประจำปี
  • - เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
30/88 ม.1 ถ.เจษฎาวิถี นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์: 02-784-5888 ต่อ 3212
แฟกซ์: 02-784-5880
ใช้งานแผนที่