บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุปันตามมาตราฐาน GMP อาทิเช่น ยาล้างตาออฟซ่าร์, ผงเกลือแร่โอไล้ท์ ฯลฯ ทั้งนี้ยังได้เล็งเห็นความสำคัญต่อกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อบุคลากรจากการได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย
ISO9001:2008 อยู่ระหว่างการดำเนินการขอระบบมาตราฐานการจัดการคุณภาพ
TLS8001 การได้รับการรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001)
มีความต้องการบุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - โบนัสประจำปี
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - งานเลี้ยงประจำปี
 • - วันหยุดประเพณี
 • - ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
 • - เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา เสียชีวิต
 • - เงินกู้ส่วนบุคคลธนาคารธนชาต
ติดต่อ
บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
เลขที่ 2 ซอย วิภาวดีรังสิต 16/41 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-691-5120-3 ต่อ 838
แฟกซ์: 02-691-5124
วิธีการเดินทาง
 • 1.เดินทางด้วยรถไฟใต้ดินลง สถานี รัชดาภิเษก ออกประตู ที่ 2 เลี้ยวซ้ายออกประตู3 เลี้ยวขวาเดินเข้ามาซอยวิภาวดี16 นั่งรถโดยสารตรงข้ามเซเว่นลงปากซอยวิภาวดี16/41 ข้ามถนนมาฝั่งโรงงานเดินเข้าซอย
 • 2.สายรถเมล์ที่ผ่านซอยวิภาวดี 16(โชคชัยร่วมมิตร) 24, 69, 92, 107, 129, 138, ปอ.545, ปอ.504
ใช้งานแผนที่