JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขาย (สัญญาจ้างปีต่อปี)
• สนับสนุนงานขายให้กับพันธมิตรต่างๆ ในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย • คำนวณใบเสนอขาย, ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการขอเอาประกันชีวิตของลูกค้าก่อนส่งมาให้บริษัทพิจารณา และรับเอกสารการขอเอาประกันชีวิตข...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
2 . IT Risk Management Specialist
• Develop and maintenance of IT risk policies and framework • Work closely with IT and business functions in order to make them understand IT risk and effective control • Design and implement inform...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
23 พ.ค. 62
3 . Credit Analyst (พิจารณาทุนประกันชีวิต) - งานวิเคราะห์การเงิน
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลเอกสารทางการเงิน งานทุนประกันสูง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ในบางกรณีอาจต้องมีการขอเอกสารทางการเงินเพิ่มเติม 2. ให้คำปรึกษา ตอบคำถาม ตอบข้อร้องเรียน ข้อสงสัยให้กับฝ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
23 พ.ค. 62
4 . Procurement Process Manager / Specialist
1. จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงานจัดซื้อและการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 2. ดูแลระบบและบริหารจัดการระบบจัดซื้อon-lineให้มีประสิทธิภาพ 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานจัดซื้อ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 พ.ค. 62
5 . เลขานุการ
1.จัดทำรายงานตารางนัดหมายให้กับผู้บริหาร 2.ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร 3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ผลประโยชน์และหนี้สินช่องทางตัวแทน)
1.ตรวจสอบ กระทบยอด รายงานเบี้ยประกัน , ค่านายหน้า จากการประมวลผลข้อมูล BATCH ประจำวัน เปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภท ให้ถูกต้องตรงกัน 2.ตรวจสอบและจ่ายค่านายหน้า, เงินส่งเสริมการขาย ของฝ่ายขายช่องทางตัว...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
23 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)
• ให้คำแนะนำและบริการด้านข้อมูลในเรื่องเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต, พิจารณาจ่ายสินไหม (ลูกค้าประกันกลุ่ม) แก่ผู้เอาประกันที่โทรเข้ามาสอบถาม • ประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลในเรื่องกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท •...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (งบประมาณ)
1.จัดทำงบประมาณประจำปีและประจำเดือน สรุปเป็นงบประมาณของบริษัทในรูปแบบการบริหารงานภายใน และจัดทำงบประมาณประจำปีและประจำเดือนตามรูปแบบที่หน่วยงานต่างๆ กำหนด เพื่อจัดส่งให้ธนาคารกสิกรไทย และ Ageas 2.วิเ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานธนาคาร - สัญญาจ้าง (สีลม)
1.แนะนำ ให้คำปรึกษาการขายแก่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร 2.เป็นผู้ประสานงานในขั้นตอนการทำงาน และระบบเอกสารผ่านช่องทางธนาคารในสาขา (จังหวัด) ที่รับผิดชอบ 3.ให้บริการ แนะนำแก่ผู้เอาประกันเกี่ยวกับรายละเอียดขอ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
23 พ.ค. 62
10 . Claim Assessor (Nurse) : พยาบาลพิจารณาสินไหมสุขภาพรายบุคคล
• ตรวจสอบ/พิจารณา งานที่เกี่ยวเนื่องกับการจ่ายสินไหมประกันภัยรายบุคคลสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ที่ใช้ ระบบ Direct Claim (ลูกค้าเรียกเก็บจากบริษัทฯ โดยตรง) รวมถึงพิจารณาการนำส่งเคสไป...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
23 พ.ค. 62
11 . Call center ภาษาญุี่ปุ่น (Japanese Call Center)
• ให้คำแนะนำและบริการด้านข้อมูลในเรื่องเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตแก่ผู้เอาประกันที่โทรเข้ามาสอบถาม • ประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลในเรื่องกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน • รองรับการบ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
23 พ.ค. 62
12 . Call Center (skill nurse)
- มีใจรักในงานบริการ เอาใจใส่ กระตือรือร้น เปิดใจที่จะช่วยเหลือและรับฟัง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - ทักษะการใช้โทรศัพท์ในการสื่อสาร คิดวิเคราะห์ ประสานงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีความรู้ความสามารถ แ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
23 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (สาขาเซ็นทรัล พระราม9)
1. บริการธุรกรรมประกันชีวิตและบริการข้อมูลต่างๆ ผ่านเคาน์เตอร์(บริการรับ - จ่ายเงินลูกค้า) 2. บริการด้านการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามในสาขา 3. งานด้านธุรการสาขา ทำรายงานด้านการเงินประจำวันและ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000 ++ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์+ตามโครงสร้างบริษัทฯ)
23 พ.ค. 62
14 . ช่างพิมพ์ โรเนียว เครื่องไสกาว วุฒิปวส.
- งานโรเนียว 1 อัตรา - งาน Sealer 1 อัตรา - งานคุมห้องพิมพ์และ art work 1 อัตรา

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,400
23 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและวางแผนกลยุทธ์ (MIS)
1. จัดทำระบบฐานข้อมูลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายขายช่องทางตัวแทน รวมถึงระบบการออกรายงานผลการปฏิบัติของฝ่ายขายช่องทางตัวแทน 2. ติดตาม รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายขายช่องทางตัวแทนทั้งหมด 3. จัดทำรายง...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
23 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโรงพยาบาล (สีลม) สัญญาจ้าง 1 ปี
1.เป็นผู้ประสานงานในขั้นตอนการทำงาน และระบบเอกสาร กับหน่วยงานโรงพยาบาลต่างๆ ที่รับผิดชอบ 2.ให้บริการและประสานงานแก่ผู้เอาประกันเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000
23 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล (วุฒิ ปวช-ปวส.)
1.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร 2.คีย์ข้อมูลเข้าระบบ (กรมธรรม์/เอกสารเคลมจากโรงพยาบาลหรือบริษัทคู่สัญญา) 3.สแกนเอกสาร จัดทำเข้าแฟ้มอย่างเป็นระบบ 4.สนับสนุนงานเอกสารต่างๆ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 10,900-12,400
23 พ.ค. 62
18 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (โซน ถ.ราชวิถี)รับสมัครด่วน !
1. รับ-ส่งผู้บริหาร จากบ้านไปที่บริษัทฯ (ที่ทำงาน) หรือสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ *ติดต่อสมัครงาน HR ชั้น 6

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 17,000 บาท (ยังไม่รวม OT)
23 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประกันกลุ่ม
1.จัดเก็บบันทึกข้อมูล , รายละเอียดการแจ้งเข้า - ออก ตามแผนประกัน 2.สรุปข้อมูล (Report) อัตราค่าเบี้ยประกันแก่ลูกค้าเพื่อแจ้งการต่ออายุกรรมธรรม์ 3.ดูและรับผิดชอบเรื่องการทำเอกสารกรรมธรรม์ 4.ดูแลลูก...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
23 พ.ค. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ