JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Risk Management Specialist
• Develop and maintenance of IT risk policies and framework • Work closely with IT and business functions in order to make them understand IT risk and effective control • Design and implement inform...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
25 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่การตลาดประกันกลุ่ม (AE)
นำเสนอสินค้าประกันกลุ่มของบริษัทให้กับองค์กร บริษัท และหน่วยงานต่างๆ เพื่อขยายตลาดประกันกลุ่ม

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน พิจารณาตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 มี.ค. 62
3 . Credit Analyst (พิจารณาทุนประกันชีวิต) - งานวิเคราะห์การเงิน
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลเอกสารทางการเงิน งานทุนประกันสูง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ในบางกรณีอาจต้องมีการขอเอกสารทางการเงินเพิ่มเติม 2. ให้คำปรึกษา ตอบคำถาม ตอบข้อร้องเรียน ข้อสงสัยให้กับฝ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
25 มี.ค. 62
4 . Procurement Process Manager / Specialist
1. จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงานจัดซื้อและการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 2. ดูแลระบบและบริหารจัดการระบบจัดซื้อon-lineให้มีประสิทธิภาพ 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานจัดซื้อ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่พยาบาลด้านพิจารณารับประกันชีวิต (Underwrite)
1. ตรวจสอบ พิจารณา อนุมัติ รวมถึงให้คำปรึกษาการร้องขอการพิจารณารับประกันชีวิต ต่อกรมธรรม์ และรับเพิ่ม ส่วนความต่างในกรมธรรม์เก่า ประกันชีวิตรายบุคคลช่องทางสถาบันการเงิน KBANK(Retail Ordinary) เพื่อให้...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
25 มี.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ผลประโยชน์และหนี้สินช่องทางตัวแทน)
1.ตรวจสอบ กระทบยอด รายงานเบี้ยประกัน , ค่านายหน้า จากการประมวลผลข้อมูล BATCH ประจำวัน เปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภท ให้ถูกต้องตรงกัน 2.ตรวจสอบและจ่ายค่านายหน้า, เงินส่งเสริมการขาย ของฝ่ายขายช่องทางตัว...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
25 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (งบประมาณ)
1.จัดทำงบประมาณประจำปีและประจำเดือน สรุปเป็นงบประมาณของบริษัทในรูปแบบการบริหารงานภายใน และจัดทำงบประมาณประจำปีและประจำเดือนตามรูปแบบที่หน่วยงานต่างๆ กำหนด เพื่อจัดส่งให้ธนาคารกสิกรไทย และ Ageas 2.วิเ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
8 . Call center ภาษาญุี่ปุ่น (Japanese Call Center)
• ให้คำแนะนำและบริการด้านข้อมูลในเรื่องเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตแก่ผู้เอาประกันที่โทรเข้ามาสอบถาม • ประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลในเรื่องกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน • รองรับการบ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000 +
25 มี.ค. 62
9 . Call Center (skill nurse)
- ให้คำแนะนำ, ปรึกษา, ติดตามงาน และประสานงาน ให้แก่ลูกค้าประกันกลุ่มที่โทร เข้ามาสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ในงานด้านประกันชีวิตกลุ่ม ในแง่ของข้อมูลด้านสุขภาพ - รับเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น - ติดต่อประส...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
25 มี.ค. 62
10 . Supervisor Call Center
1.ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย 2.ตอบคำถามและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 3.ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 4.สนับสนุนการทำงานของหน่วยงาน เช่น บันทึกค่าใช้จ่าย

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
25 มี.ค. 62
11 . Claim Admin : พิจารณาสินไหม (เคลมประกันสุขภาพ)
1. พิจารณาตรวจสอบและวิเคราะห์งานออกจดหมายขอเอกสารเพิ่มเติม และจดหมายชี้แจงการเรียกร้องค่าชดเชยสินไหมสุขภาพรายบุคคล 2. ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานกำหนดออกจดหมายเพื่อชี้แจงการดำเนินการพิจารณาสินไหมสุขภาพ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
25 มี.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า / พัทยาใต้)
1. บริการธุรกรรมประกันชีวิตและบริการข้อมูลต่างๆ ผ่านเคาน์เตอร์(บริการรับ - จ่ายเงินลูกค้า) 2. บริการด้านการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามในสาขา 3. งานด้านธุรการสาขา ทำรายงานด้านการเงินประจำวันและ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000 ++ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์+ตามโครงสร้างบริษัทฯ)
25 มี.ค. 62
13 . (สัญญาจ้าง 3 เดือน) เจ้าหน้าที่จัดการเอกสาร, คีย์ข้อมูล
1. รับสายโทรศัพท์ และช่วยเหลือ/ตอบข้อซักถามให้กับผู้ใช้บริการ 2. คีย์ข้อมูล 3. สนับสนุนงานเอกสารอื่นๆ ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวล...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 380 ฿/Day
25 มี.ค. 62
14 . งานโรเนียว 1 อัตรา,งาน Sealer 1 อัตรา,งานart work วุฒิ ปวส.
- งานโรเนียว 1 อัตรา - งาน Sealer 1 อัตรา - งานคุมห้องพิมพ์และ art work 1 อัตรา

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,400
25 มี.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโรงพยาบาล (สีลม) สัญญาจ้าง 1 ปี
1.เป็นผู้ประสานงานในขั้นตอนการทำงาน และระบบเอกสาร กับหน่วยงานโรงพยาบาลต่างๆ ที่รับผิดชอบ 2.ให้บริการและประสานงานแก่ผู้เอาประกันเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000
25 มี.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล (วุฒิ ปวช-ปวส.)
1.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร 2.คีย์ข้อมูลเข้าระบบ (กรมธรรม์/เอกสารเคลมจากโรงพยาบาลหรือบริษัทคู่สัญญา) 3.สแกนเอกสาร จัดทำเข้าแฟ้มอย่างเป็นระบบ 4.สนับสนุนงานเอกสารต่างๆ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 10,900-12,400
25 มี.ค. 62
17 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
1. รับ-ส่งผู้บริหาร จากบ้านไปที่บริษัทฯ (ที่ทำงาน) หรือสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลรักษาและทำความสะอาดรถยนต์

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มี.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประกันกลุ่ม
1.จัดเก็บบันทึกข้อมูล , รายละเอียดการแจ้งเข้า - ออก ตามแผนประกัน 2.สรุปข้อมูล (Report) อัตราค่าเบี้ยประกันแก่ลูกค้าเพื่อแจ้งการต่ออายุกรรมธรรม์ 3.ดูและรับผิดชอบเรื่องการทำเอกสารกรรมธรรม์ 4.ดูแลลูก...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
25 มี.ค. 62
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ