JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  14 Positions      
Sort By 
1 . IT Webdeveloper
- พัมนาระบบงานต่างๆ เช่น E-Commerce, Website - ตรวจสอบและ Test ระบบที่พัฒนาขึ้นมา - Test ระบบกับทีม Application Support - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
2 Position
Salary 16,000-24,000 บาท
18 Jul 19
2 . IT Android Developer
- พัฒนาระบบ สารสนเทศ (พัฒนาบน Mobile) - Support แก้ปัญหา โปรแกรมที่พัฒนา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
2 Position
Salary 16,000-24,000 บาท (อัตราจ้างพิจารณาตามประสบการณ์)
18 Jul 19
3 . Merchandiser (เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้า)
- ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อวางแผนจัดเรียง stock สินค้า - ดูเเลตรวจสอบสินค้า และนับ stock เพื่อทำรายงานแก่หน่วยงาน - วิเคราะห์และวางแผนกระตุ้นยอดขายร่วมกันกับ Sales - รายงานสรุปยอดของสินค้ารายวัน/สั...

บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
1 อัตรา
Salary รายได้เรวม 16,000 บาท
18 Jul 19
4 . Online Marketing
- ดูแล Facebook ของบริษัท (Ziebart Thailand) , IG , Line @ ในช่องทาง online ต่างๆ - ดูแลเรื่องระบบงาน Database ลูกค้า เพื่อสรุป วิเคราะห์ และนำเสนอผู้บริหาร - ดูแลภาพลักษณ์ของ Brand และ Product รวม...

บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000-22,000
18 Jul 19
5 . Recruitment Officer (เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง)
- สรรหาผู้สมัครตามกระบวนการของ Recruitment Function โพสต์ประกาศงานในช่องทางต่างๆ, คัดกรองผู้สมัครและนัดสัมภาษณ์, ปรับปรุง Website สมัครงานให้อัพเดตเสมอ - จัดทำเอกสารเริ่มงานในแต่ละรอบเดือน ส่งตรวจสุข...

บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
2 อัตรา
18 Jul 19
6 . IT Developer (พัฒนาระบบ POS ร้านอาหาร)
- พัฒนาระบบ POS - ติดตั้ง Implement ของร้านอาหาร - Support ระบบงานร้านอาหาร - ระบบอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
1 Position
Salary 20,000 - 25,000 บาท (อัตราจ้างพิจารณาตามประสบการณ์)
18 Jul 19
7 . Sales Executive (Modern Trade)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงานขาย รักษายอดให้เป็นไปตามเป้า - นำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้า - ติดต่อกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อของห้างสรรพสินค้า - สรรหาลูกค้าใหม่และดูแลกลุ่มลูกค้าเก่าในกลุ่มธุรกิจอาหาร - สร้างความสัมพันธ์กับลู...

บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + Commission
18 Jul 19
8 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถรับส่งผู้บริหารและวางแผนการเดินทาง - บำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งานเสมอ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
1 อัตรา
Salary 16,000++
18 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี Accounting Officer
- ลงบัญชีด้านเจ้าหนี้ - ออกใบกำกับภาษี - ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต - ทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย - กระทบยอดบัยชีธนาคาร

บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000 - 20,000 (อัตราจ้างพิจารณาตามประสบการณ์)
18 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่บุคคล รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และจัดทำสรุปรายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงาน - ตรวจสอบการทำงานล่วงเวลา จัดทำข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนอื่นๆ และรายการหักต่างๆ ของพนักงานบริษัทฯ - จัดทำเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ประกันสังค...

บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000 บาท (อัตราค่าจ้างพิจารณาตามประสบการณ์)
18 Jul 19
11 . กุ๊กอาหารจีน ( Commis 1,2,3 ) ร้านบุญตงกี่ ประจำ ดิอัพ พระราม 3รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมส่วนประกอบของอาหารหรือเครื่องปรุงต่าง ๆ - จัดทำอาหารตามเมนูที่ลูกค้าสั่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน - ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ สภาพห้องครัวให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ

บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 - 30,000 บาท (อัตราค่าจ้างพิจารณาตามประสบการณ์)
18 Jul 19
12 . ช่างฟิล์มรับสมัครด่วน !
- ติดตั้งงานในพื้นที่ และนอกพื้นที่เกี่ยวกับงานฟิลม์กรอกแสงและสติกเกอร์

บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป
18 Jul 19
13 . Waiter/ Waitress "ร้านอาหารฝรั่งเศส Le Vendome"รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารให้เหมาะสมตามเมนูที่ลูกค้าสั่ง - ต้อนรับลูกค้า และรับออเดอร์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า - นำอาหารและเครื่องดื่มเสริฟให้กับลูกค้า - ทำความสะอาดร้าน แ...

บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
10 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000บาท + Service Charge + ทิป
18 Jul 19
14 . ผู้ช่วยกุ๊ก (Helper) ร้านอาหารจีนบุญตงกี่
- จัดเตรียมส่วนประกอบของอาหารหรือเครื่องปรุงต่าง ๆ - ช่วยกุ๊กประกอบอาหารตามคำสั่ง - ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้พร้อมใช้งาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน 10,000 บาท + Service Charge + Tip
18 Jul 19
  14 Positions      
Sort By 
Disability Jobs