JobThai
บจก.ไลท์ซอร์ส เป็นบริษัทฯ ที่ทำงานด้านการให้เช่า ออกแบบจัดระบบแสง งานconcert, conferences, expo&exhibitions, presentation stage performances, special event production, television, structure & roof top ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบริษัทฯ
Benefits
1. กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน 2. ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ 4. เงินช่วยเหลือพนักงานประจำ 4 กรณี สมรส, บวช, คลอดบุตร, เจ็บป่วย 5. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ (กรณี บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร) 6. ท่องเที่ยวประจำปี หรือจัดเลี้ยงปีใหม่ 7. จัดกีฬาสีสานสัมพันธ์ประจำปี 8. สวัสดิการต่างๆ ตามตำแหน่งงาน เช่น ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์, เบี้ยเลี้ยง, ค่าอาหาร, ค่าทำงานล่วงเวลา เป็นต้น 9. บัตรคอนเสิร์ตต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 10. พิจารณาโบนัสประจำปี 11. พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี 12. เครื่องแบบพนักงาน 13. ตรวจสุขภาพประจำปี 14. วันลาพักผ่อนประจำปี (6 วัน, 10, 15 วัน) 15. และสวัสดิการอื่น ๆ (ตามกฎหมายแรงงาน)
zero position en
Contacts
บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด
497-497/1 ซอยลาดพร้าว 64 (เกตุนุติ) ถนนลาดพร้าว
Wang Thonglang Wang Thonglang Bangkok 10310