บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 โดยดำเนินธุรกิจเป็น ผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างและท่อสเตนเลส ภายใต้ชื่อตราสินค้า “ CTW ”
ต่อมาในปี พ.ศ.2548 บริษัทได้เริ่มการจำหน่ายท่อสเตนเลส เกรด 304 ภายใต้ชื่อ “คริสตัล” และได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ ประเภทสเตนเลสชนิดต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งท่อสเตนเลส เกรด 202 ภายใต้ชื่อ “ฟูจิ” แผ่นสเตนเลส
เครื่องเชื่อมสเตนเลส และอุปกรณ์ต่างๆ
จนถึงปัจจุบัน บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ นับได้ว่าเป็น ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสเตนเลส ที่ครบวงจรที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ท่อสเตนเลส แผ่นสเตนเลส เพลา ฉาก แบน สเตนเลส เครื่องเชื่อมสเตนเลส และอุปกรณ์ประกอบชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในงานสเตนเลส
Benefits
  • - เบี้ยขยันกว่า 7,000 บาท ต่อปี
  • - โบนัสประจำปี 1 - 5 เดือน
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - วันหยุดนักขัตฤกษ์มากว่า 13 วัน และวันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - เงินช่วยเหลือต่างๆ (งานอุปสมบท, งานสมรส, งานฌาปนกิจ)
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - ค่าเดินทาง
  • - ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ
Contacts
บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4/7-9 หมู่ 8 ถนน รัตนาธิเบศร์
Bang Kraso Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
See Map