ผู้ผลิตคิดค้น ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา " จระเข้" ก่อตั้งเมื่อปี 2535 โดยกลุ่มคนไทย และยังดำรงความเป็นบริษัทของคนไทย 100% มาตลอดระยะเวลายาวนาน เราเป็นผู้นำทางด้านการผลิตซีเมนต์เพื่องานก่อสร้าง ทั้งในส่วนของงานโครงสร้าง งานระบบกันซึม งานตกแต่งพื้นผิว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกาวซีเมนต์และกาวยาแนรว ซึ่งเป็นวัสดุสำหรับงานปูกระเบื้อง รวมทั้งอุปกรณ์ในการปูกระเบี้ยงครบวงจร ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา"จระเข้" ผลิตขึ้นภายใต้แนวความคิด "Innovation for Your Family's Happiness. นั่นคือ "สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อความสุขของคุณและครอบครัว" ทุกวินาทีเราแสวงหา วิจัย ทดสอบ และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า, ตัวแทนจำหน่าย, บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง, สถาปนิก, วิศวกร, เจ้าของโครงการ ตลอดจนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตราจระเข้ทุกคน ให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานเทียบเท่าสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย วันนี้ผลิตภัณฑ์ตราจระเข้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา (ANSI) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่เชื่อถือได้มากที่สุดในโลก โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ตราจระเข้เป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้ - กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ กาวยาแนว - กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีซีเมนต์ - กลุ่มผลิตภัณฑ์คัลเลอร์ซีเมนต์ - กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ตกแต่งเซรามิค และ DIY ด้วยแนวความคิดที่มองไปข้างหน้า รวมถึงการบริหารจัดการที่ทันสมัยในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จึงทำให้ " จระเข้" เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ตรา'จระเข้" ได้กระจายผ่ายเครือข่ายร้านค้าวัสดุก่อสร้างครอบคลุมทั่วทุกแห่งเข้าถึงชุมชนในทุกพื้นที่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
Benefits
- ค่าครองชีพ - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ - ปรับเงิน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - สนามฟุตบอล สนามแบดบินตัน - หยุดเสาร์-อาทิตย์ (เฉพาะสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ)
Contacts
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สำนักงานใหญ่ 10 ซ.กรุงเทพกรีฑา 18
Tubchang Saphan Sung Bangkok 10250