บริษัท Advance Contact Center (ACC) หรือ AIS Contact Center ถือหุ้นโดย AIS ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 272 ล้านบาท
ACC เป็นบริษัทที่เน้นธุรกิจให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นหลัก
และ ดำเนินการเป็นบริษัทศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการ และบริษัทในเครือโดยดำเนินธุรกิจให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) ทั้งในด้านการตอบคำถาม การให้คำแนะนำและ คำปรึกษา แก่ลูกค้าของ AIS และ AWN ผ่านช่องทาง 1175, 1148 และได้ขยายการให้บริการไปยังลูกค้าที่ติดต่อผ่านอินเตอร์เน็ต ได้แก่ AIS Contact Center Facebook Page, Web Chat และสื่อสังคม ออนไลน์ต่างๆ โดยมีลูกค้าติดต่อมากกว่า 13 ล้านสายต่อเดือน
“ ปัจจุบัน ACC มีจำนวนพนักงานมากกว่า 3,000 คน ประจำศูนย์หลัก 2 ที่ ได้แก่ กรุงเทพ (พหลโยธิน) และ นครราชสีมา ”
สวัสดิการ
  • สิทธิประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
  • โปรโมชั่นค่าโทรราคาพิเศษ
  • เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดาเสียชีวิต
  • ทุนการศึกษาบุตร
  • สวัสดิการของเยี่ยมไข้
  • สหกรณ์ออมทรัพย์
  • Fitness สปา และคาราโอเกะ สำหรับพนักงาน
  • อบรมความรู้ หลักสูตรใหม่ๆ อยู่เสมอ
ติดต่อ
บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน ใกล้กับ BTS อารีย์ ทางออก 4
Samsen Nai Phaya Thai Bangkok 10400
เว็บไซต์: https://aiscallcenter.ais.co.th/
วิธีการเดินทาง
  • อาคารพหลโยธินเพลสชั้น 21 (ใกล้กับ BTS อารีย์)
ใช้งานแผนที่