บริษัท ทาชิ-เอส ออโตโมทีฟ ซีตติ้ง (ประเทศไทย)จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 เพื่อผลิต ประกอบ รับจ้างผลิต จัดจำหน่าย ค้าส่ง ค้าปลีก ให้เช่า และให้บริการออกแบบระบบที่นั่งรถยนต์ อะไหล่ และส่วนประกอบรถยนต์ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน และอะไหร่ที่เกี่ยวข้อง
Benefits
- ค่าเช่าบ้าน 1,000 บาท - เบี้ยขยัน 550 -700 บาท - ค่าอาหารกะกลางคืน 40 บาท - ค่าอาหารโอทีกะดึก 30 บาท - ค่ากะ 110 บาท - ค่าคุณภาพเดือนละ 400 บาท - ชุดยูนิฟอร์ม - ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่ง) - รถรับ-ส่ง - อาหารกลางวันและอาหารช่วงโอที ฟรี - ประกันชีวิตกลุ่ม - กองทุนประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - รางวัลและโล่ห์สำหรับพนักงานดีเด่นประจำปี - ทองคำสำหรับวันครบรอบตามอายุงาน - ค่าช่วยเหลืองานพิธีมงคลสมรส - ค่าช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร - ค่าช่วยเหลืองานศพคนในครอบครัวเสียชีวิต และอื่นๆ หมายเหตุ : บริษัทฯขอสงวนสิทธิเกี่ยวกับสวัสดิการบางอย่างสำหรับพนักงานในบางตำแหน่ง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ทาชิ-เอส ออโตโมทีฟ ซีทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
4/1 หมู่ที่1 ถนนบางนา-ตราด กม.16.5
Bang Chalong Bang Phli Samut Prakan 10540
See Map